Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och vi har som mål att bli den största och vackraste svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Behandling av epilepsi

Hur behandlar man epilepsi?

När det gäller behandling av epilepsi så är målet att minska de framtida epileptiska anfallen eller att helt enkelt få den drabbade personen fri från anfall. Det finns ett flertal olika behandlingsmetoder och jag skall beskriva några av dem i denna artikel.

Behandling med läkemedel är den vanligaste formen. En reducering av framtida anfall och att helt ta bort besvärande biverkningar är det primära målet. Det är viktigt att man tar hänsyn till den drabbade personen och att medicineringen är utformad för den specifika individen.

Man måste även ta hänsyn till vilken form och grad den drabbade har av epilepsi. Personer med mild form och som har långt mellan sina anfall behöver vanligtvis ingen åtgärd. Med medicinering vid epilepsi vill man höja anfallströskeln och lyckas i cirka 60-70 % av fallen, så att anfallen avtar markant. Vid långvarig medicinering med rätt läkemedel kan det bli tal om att avsluta processen efter ett antal år.

Man måste då långsamt trappa ner medicineringen under ett antal månader annars är risken för nya anfall väldigt stor. Det är olika hur personer med epilepsi väljer att göra oavsett om de kan ta bort medicinen eller inte. En del väljer att avsluta så snart det går för att inte få biverkningar medan andra väljer att behålla sin medicinering livet ut, fast de skulle kunna ta bort den.

Biverkningar av epilepsimedicin kan vara sämre koncentration, diarré, yrsel och illamående.

Kirurgisk behandling används om inte medicinering fungerar. Vid ett kirurgiskt ingrepp måste läkaren lokalisera och avlägsna det område som orsakar de epileptiska anfallen. De flesta blir anfallsfria efter ett sådant ingrepp.

Vid en operation tar man bort den hjärnvävnad som orsakar anfallen och det är vävnad som anses vara till mer skada än nytta för personen. Det är endast ett fåtal personer som behandlas med kirurgi per år i Sverige. Det skulle förmodligen behöva göras fler operationer för att möta det antal personer, som faktiskt skulle kunna bli hjälpta av ett kirurgiskt ingrepp för sin epilepsi.

Innan man utför ett kirurgiskt ingrepp krävs en noggrann utredning som syftar till att ta reda på vart i hjärnan anfallen startar. Bland annat så registreras anfall både med EEG och videokamera. Personen får även genomgå specialundersökningar som PET och SPECT. Vid dessa undersökningar sprutas radioaktivt märkta ämnen in för att ta reda på var i hjärnan anfallen har sitt ursprung.

Andra former av behandling är som följer:

Vagus Nerv Stimulering För personer med svårbehandlad epilepsi kan Vagus Nerv Stimulering vara ett alternativ. Detta innebär att man opererar in en liten pacemakerdosa under huden vid nyckelbenet på vänster sida. Från dosan går en sladd till vagusnerven på halsen. Via dosan sänds elektriska impulser till vagusnerven som har sin slutpunkt i hjärnan. Utan att man egentligen vet riktigt varför så får en del personer färre anfall med denna behandling.

Ketogen kost Studier visar att en del barn som äter ketogen mat kan förbättra sin epilepsi avsevärt. Kosten går ut på att man äter kolhydratfattig mat som är rik på fett och proteiner. Det är en svår diet att följa och endast ett fåtal barn använder detta.

Vid ett antal studier har man kunnat påvisa att det är barn som äter denna typ av kost som fått en reducering av epilepsianfall med upp till 50%. Det kan dock bli andra komplikationer av denna kost och det rapporteras om stor viktminskning, förstoppning och diarré.

För personer där vare sig medicinsk eller kirurgisk behandling fungerar kan vidare behandling även ske psykologiskt.

Psykologisk behandling fokuserar på att få personen att undvika situationer som kan framkalla epilepsianfall och att träna på beteenden som avbryter ett begynnande anfall. Man pratar även om hur viktigt det är att personen följer sin medicinering och att undvika de vardagliga situationer som gör att personen får anfall. T.ex inte utsätta sig för alltför mycket ljus och ljud i olika former för det kan framkalla epilepsianfall.

Många personer undviker å andra sidan alltför mycket i sina liv i sin strävan att nå anfallsfrihet, då fokuserar den psykologiska behandlingen istället på att få dessa patienter att acceptera sin sjukdom och att leva fullgoda liv trots sina anfall. Denna sista form av behandling kallas Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Detta är några utav sakerna du kan göra för att minska och behandla din epilepsi på bästa sätt. Om du tycker att artikeln var intressant så rekommenderar jag att även läsa epilepsibehandling vid graviditet.

29 Mar 2013