Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och vi har som mål att bli den största och vackraste svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Carboxy - Behandling grundad i kroppens egna processer

Carboxy Therapy är en ny och intressant kosmetisk skönhetsbehandling som har tagits fram grundat på kroppens egna reaktioner och processer. Målet med Carboxy Therapy är att stimulera kroppen att restaurera och bilda nya celler i valda kroppsområden.

Vetenskapen bakom Carboxy Therapy

Människans kropp är uppbyggd av ett antal olika sorters celler fördelade till bland annat våra stora inre organ och vår hud. Även om de alla står för olika uppgifter så har de likheten att de kräver energitillförsel för att orka arbeta. Denna energi tar de upp i form av syre vilket när det förbrukas bildar koldioxid som avfall.

Varje gång vi andas in plockas syremolekyler upp av de röda blodkropparna som finns i de små kärlen i våra lungor. Varenda röd blodkropp har förmåga att bära fyra syremolekyler vilka den bär från lungorna till hjärtat via blodkärlen.

Genom hjärtats slag skickas de röda blodkropparna ut i våra ådror till de ställen där de efterfrågas. När de når fram till ett område med höga halter av CO2, vilka har bildats av hårt arbete eller nedbrytning av vissa speciella celler, släpper de röda blodkropparna ifrån sig sina syremolekyler och hämtar istället upp den koldioxid som cellerna byggt upp.

När de röda blodkropparna tagit upp CO2´n för de den åter till lungorna och vi exhalerar för att bli av med den. Därefter inandas vi återigen in mer syre och hela proceduren startar om.

Carboxy Therapy stimulerar människokroppens naturliga föryngrande processer

Skönhetsfel på vår kropp som till exempel - mörka cirklar under ögonen, synbara ärr, bristningar samt celluliter tros bland annat uppkomma på grund av den dåliga cirkulationen i dessa områden vilken därefter ger nedsatt tillförsel av syre.

Principen bakom Carboxy Therapy handlar om att lura kroppen genom att spruta in en viss mängd CO2 i behandlingsområdet. Kroppens egna system reagerar genom att höja syretillförseln och sänder ut en massa röda blodkroppar som när de släppt av sitt syre hämtar med sig avfallet i form av koldioxid iväg från området och ut via utandningsluften.

Genom den ökade tillförseln av syre, till det behandlade området, aktiveras cellerna vilket snabbar på sitt restaureringsarbete alternativt den process som innebär att det skapas nya celler vilket i sin tur återuppbygger området.

En behandling med otaliga möjligheter

Den naturliga restaurerings- och förnyelseeffekten ger Carboxy Therapy ett brett användningsspektra vilket sannolikt kommer breddas i takt med att kunskapen om behandlingsmetoden blir större.

I dagens läge är de mest vanligt förekommande behandlingsområdena för Carboxy Therapy; apelsinhud, fettreducering, akne ärrbildning, hudbristningar, hudslapphet och rynkreducering. Carboxy Therapy behandlingar utförs normalt sett på ansikte, hals, armar, buk och lår.

Mera information om detta hittar du på www.plastikoperationer.net/carboxy-therapy-behandling

16 Feb 2013