Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och vi har som mål att bli den största och vackraste svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Epilepsibehandling vid graviditet

Epilepsibehandling under graviditet

Kvinnor med epilepsi som vill ha barn bör planera graviditeter tillsammans med sin läkare på grund av att vissa epilepsiläkemedel kan medföra en ökad risk för skador på fostret. Detta är dock ett litet dilemma för de anfall modern kan få under graviditeten kan skada fostret och då behövs den föreskrivna medicinen även tas under en graviditet.

Det är bra att i god tid innan graviditeten pröva ut bästa tänkbara behandling tillsammans med sin läkare. Kanske bör dosen justeras, ibland kan det vara aktuellt att överväga ett byte av läkemedel. Detta kan ta tid, ibland upp till ett år, men alla stora förändringar bör genomföras i god tid före graviditeten. Om man blivit gravid bör man inte ta risken med att byta läkemedel och man ska absolut inte sluta ta medicinen bara för att man upptäcker att man blivit gravid.

Ett plötsligt avbrott i behandlingen kan framkalla flera epileptiska anfall som kan vara skadliga både för den som är havande och för fostret. Under graviditeten har man ofta lite tätare kontakt med sin epilepsiläkare. Det kan hända att läkemedelsdosen behöver justeras och ibland får man särskilda vitamintillskott. I allmänhet kontrolleras man också frekvent på specialistmödravården.

Där får man genomgå en särskild ultraljudsundersökning för att eventuella fosterskador ska upptäckas så tidigt som möjligt. De flesta kvinnor som har epilepsi har en helt vanlig graviditet och får friska barn även om riskerna i samband med graviditet är något större.

Som du säkert redan har förstått så kan det vara lite knepigt när man är gravid och samtidigt har epilepsi. Viss medicin går inte att sluta med och samtidigt så går det inte att ta medicinen när du är gravid.

Man hamnar i en sorts moment 22 och det kan vara påfrestande för både kvinnan och de anhöriga när det blir dags att skaffa barn och kvinnan tar någon form av epilepsimedicin.

Detta är några av de komplikationer som kan uppstå när man är gravid samtidigt som man lider av epilepsi. Läs gärna även artikeln vad gör du vid ett epilepsianfall.

30 Mar 2013