Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och vi har som mål att bli den största och vackraste svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Skatt på aktieutdelningar

Aktier är som bekant en andel i ett bolag, så har du ett innehav är du faktiskt en delägare till bolaget. Varje år släpper aktiebolaget sin årsrapport och denna ligger sedan till grund för eventuella aktieutdelningar. Styrelsen föreslår en utdelningssumma, och om det blir den beslutas sedan på bolagsstämman.

Ibland kan ägarna rösta nej till förslaget så att utdelningen helt uteblir. Vid en utdelning så sker det vanligtvis att en pengasumma direkt sätts in på ägarens konto. Alla som vill vara med på aktieutdelningen måste äga aktierna på avstämningsdagen, vanligtvis tre bankdagar efter bolagsstämman. I stort sett alla måste betala skatt på sina utdelningar.

Preliminärskatt

Preliminärskatten som dras är för nuvarande 30 % och betalas av alla privatpersoner och dödsbon. Det finns några få som inte betalar skatt på vissa innehav men det är ytterst sällsynt. Svenska företag betalar sällan in skatt direkt via banken utan deras egna ekonomiavdelningar sköter om det för dem.

Kupongskatt

Kupongskatt är en skatt som utländska ägare av svenska aktier betalar in till ett särskilt skattekontor i Ludvika. Vilken skatteprocent som gäller bestäms av de olika dubbelbeskattningsreglerna mellan de olika länderna.

IRS i USA har t.ex egna speciella regler som gäller. Det gäller även för svenska personer men med amerikanska aktier, exempelvis Pfizer och Monsanto. Ludvika har även hand om artistskatt, för även när t.ex världsartisten Madonna gör en spelning i Sverige måste hon betala skatt.

Slippa skatten

Det är i stort sett omöjligt att inte behöva betala in skatt. Skulle du vara en godhjärtad person och vill skänka dina aktieutdelningar till välgörande ändamål så behöver du inte skatta. Det gäller att det är en organisation som Skatteverket godkänt och att du har rapporterat in det innan utdelningslikviden betalas ut. Det ska rapporteras som gåva och du behöver inte ge bort hela aktieutdelningen.

Fortsätt läsningen på Skatteradgivning.tumblr.com

12 Aug 2013