Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Ädelstenar

Människan har i årtusenden smyckat sig med olika typer av ädelstenar. En ädelsten är en sten som uppfattas som vacker och är lämplig att användas som smycke eller dylikt. En sådan sten måste först bearbetas, t.ex. slipas för att göras extra vacker.

De är i regel av olika mineraler eller bergarter. Även organiska material används som ädelstenar. Ett par exempel är bärnsten och äkta pärlor. Stenar av mineraler eller bergarter består ofta av mycket hårda material. Ett par exempel är safirer och rubiner som består av den mycket hårda aluminiumoxiden korund samt diamanter som består av en kristallinisk form av kol och som är ännu hårdare.

Mineraler är fasta ämnen som skapas av långsamma geologiska processer under jordytan. De är oorganiska och kristalliska. Det finns över 4000 olika mineraler. Av dessa är det runt hundratalet som räknas som ädelstenar. Alla typer har speciella och fullt unika optiska och fysikaliska egenskaper som kan identifiera den. Genom att undersöka en stens olika typer av inneslutningar kan man få information varifrån stenen kommer.

En specifik stens värde bestäms av ett antal faktorer såsom dess genomskinlighet, färg, slipbarhet, m.m. Även inneslutningar i en sten kan påverka priset. Gemmologi kallas vetenskapen om ädelstenar. Vikt anges i enheten karat. En karat är 0,2 gram.

Den dyraste och mest efterfrågade stenen är diamant som består av kristalliskt kol. Det är de hårdaste materialet i naturen vi känner till. De bildas under högt tryck och hög temperatur nere i jordskorpan. Det har även hänt att diamanter skapats vid meteoritnedslag.

Man kan även skapa konstgjorda diamanter. Det är en svensk uppfinning från 1950-talet. Andra åtråvärda ädelstenar är t.ex. safirer, rubiner, smaragder och granater. Förr i tiden gjorde man skillnad mellan ädelstenar och halvädelstenar. Termen halvädelstenar omfattade stenar som inte ansågs vara tillräckligt sällsynta.

Idag anses den klassificeringen felaktig och missvisande då det över huvud taget inte finns någon fullständig definition för vilka stenar som ska räknas in i respektive grupp.

På sajten Ädelstenar hittar du mera information.

13 Jan 2014