Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Flerbarnstillägg - Vad är det för något?

Som du säkert känner till så kan du som förälder få barnbidrag om familjen är bosatt i Sverige. Det kanske inte så många känner till är att du kan få ett extra bidrag om du har fler än ett barn. Detta bidrag heter flerbarnstillägg. Denna artikel är dedikerad till att ge dig information om vad flerbarnstillägget är för något.

Vem kan få flerbarnstillägg?

Detta tillägg till barnbidraget utebtalas till familjer med fler än ett barn. Det blir allt vanligare att föräldrar skiljer sig men om du och din ex-man eller ex-hustru delar på barnbidraget så innebär det inte att flerbarnstilläget automatiskt delas också.

Istället så görs en uträkning baserat på hur många barn totalt som respektive förälder har vårdnad för. Många föräldrar hittar ju nya partners som t.ex också har barn och fortfarande bor hemma och då skall detta också vägas in.

I regel så betalas flerbarnstillägget automatiskt ut om man får barnbidrag eller förlängt barnbidrag för minst två barn, dvs tills barnen fyllt 16 år, men i undantagsfall kan det betalas ut tills barnen fyllt 20 år. I dessa fall måste barnen bo kvar hos föräldrarna. studera heltid på gymnasium, grundskola eller särskola samt vara ogift. Se mer om detta nedan.

När betalas flerbanstillägget ut?

Bidraget är skattefritt och utbetalas i samband med barnbidraget den 20: varje månad, eller vardagen innan om det är helgdag.

En intressant aspekt av flerbarnstillägget är dess utbetalningsschema, som är direkt kopplat till utbetalningen av studiebidraget efter a

När slutar flerbarnstillägget betalas ut?

tt barnet fyllt 16 år. Utbetalningen följer nämligen samma schema som studiebidraget från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det innebär att under sommarmånaderna – juli, augusti och september – görs inga utbetalningar. Detta beror på att studiebidrag inte betalas ut under dessa månader, då de normalt sett är en period utan skolgång.

För familjer som är beroende av dessa medel kan detta innebära en ekonomisk utmaning under sommaren. Det är därför viktigt att vara medveten om detta och planera sin ekonomi därefter.

Flerbarnstillägget för juli, augusti och september – kompenseras dock senare. Denna kompensation sker i mitten av oktober, vilket sammanfaller med den första utbetalningen av studiebidraget för det nya läsåret från CSN. Detta innebär att familjer får en större summa pengar i oktober, vilket kan hjälpa till att balansera de tidigare månadernas uteblivna stöd.

Hur mycket får man i flerbarnstillägg 2023?

Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden per barn. För det andra barnet så får ni 150 kronor per månad i flerbarnstilllägg. Flerbarnstillägget varierar sedan med ökande utbetalning i takt med att ni får fler barn. I tabellen nedan så ser du vad flerbarnstilläget blir totalt baserat på hur många barn ni har. Jag har även lagt till en kolumn med en uträkning för vad flerbarnstillägget blir per barn.

Antal
barn

Flerbarns-
tillägg totalt

Flerbarns-
tillägg per barn
1 0 kr 0 kr
2 150 kr 75 kr
3 730 kr 243 kr
4 1 470 kr 368 kr
5 2 990 kr 598 kr
6 4 240 kr 707 kr

Jag hoppas att du har lärt dig mer om hur flerbarnstillägget fungerar genom denna artikel! Se mer komplett information från Försäkringskassan.

 

Vanliga frågor om flerbarnstillägg

Hur många barn behöver man ha för att få flerbarnstillägg?

För att vara berättigad till flerbarnstillägget måste man ha fler än ett barn som man får barnbidrag för.

Vilka förändringar behöver jag anmäla till Försäkringskassan?

Det är viktigt att du rapporterar händelser som kan påverka ditt berättigande till ersättning. Om du mottar ersättning som du inte är berättigad till, kan du bli återbetalningsskyldig. Försäkringskassan kan göra en polisanmälan vid misstankar om bidragsfusk.

Dessa förändringar behöver du anmäla:

  • du, ditt barn, eller ni båda planerar att bo utomlands längre än sex månader
  • ditt barn avbryter sina gymnasiestudier
  • du har barn över 16 år som flyttar hemifrån
  • du mottar tillägg för flera barn på grund av samboförhållande, men står inför en separation
  • vårdnadssituationen för ditt barn förändras
  • du, den andra föräldern eller barnet flyttar till, börjar jobba i, eller tar emot pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Gäller flerbarnstillägget för gemensamma barn med en sambo?

Ja, om man har gemensamma barn med sin sambo får ni automatiskt flerbarnstillägg utan anmälan.

21 Nov 2023