Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och vi har som mål att bli den största och vackraste svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Flerbarnstillägg - Vad är det för något?

Som du säkert känner till så kan du som förälder få barnbidrag om familjen är bosatt i Sverige. Det kanske inte så många känner till är att du kan få ett extra bidrag om du har fler än ett barn. Detta bidrag heter flerbarnstillägg. Denna artikel är dedikerad till att ge dig information om vad flerbarnstillägget är för något.

Vem kan få flerbarnstillägg?

Detta tillägg till barnbidraget utebtalas till familjer med fler än ett barn. Bidraget är skattefritt och utbetalas i samband med barnbidraget den 20: varje månad. Det blir allt vanligare att föräldrar skiljer sig men om du och din ex-man eller ex-hustru delar på barnbidraget så innebär det inte att flerbarnstilläget automatiskt delas också.

Istället så görs en uträkning baserat på hur många barn totalt som respektive förälder har vårdnad för. Många föräldrar hittar ju nya partners som t.ex också har barn och fortfarande bor hemma och då skall detta också vägas in.

I regel så betalas flerbarnstillägget ut tills barnen fyllt 16 år, men i undantagsfall kan det betalas ut tills barnen fyllt 20 år, i dessa fall måste barnen bo kvar hos föräldrarna. studera heltid på gymnasium, grundskola eller särskola samt vara ogift.

Hur mycket får man i flerbarnstillägg?

För det andra barnet så får ni 150 kronor per månad. Flerbarnstillägget varierar sedan med ökande utbetalning i takt med att ni får fler barn. I tabellen nedan så ser du vad flerbarnstilläget blir totalt baserat på hur många barn ni har. Jag har även lagt till en kolumn med en uträkning för vad flerbarnstillägget blir per barn.

Antal barn Flerbarns-tillägg   totalt Flerbarns-tillägg   per barn
1 0 kr 0 kr
2 150 kr 150 kr
3 604 kr 302 kr
4 1 614 kr 538 kr
5 2 864 kr 716 kr
6 4 114 kr 823 kr
7 5 364 kr 894 kr
8 6 614 kr 945 kr
Etc
För det sjätte barnet så får du 1250 kr per månad. Samma summa gäller för ytterliggare barn överskidande det sjätte barnet.

Jag hoppas att du har lärt dig mer om hur flerbarnstillägget fungerar genom denna artikel!

24 May 2012