Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

AEA - Vem kan bli medlem?

Hört talas om AEA? Det står för Akademikernas Erkända A-kassa och är således en av Sveriges arbetslöshetskassor som kan försäkra dig om du skulle bli arbetslös. Denna a-kassa kan erbjuda arbetslöshetsförsäkring till dig oavsett om du är företagare eller anställd och det är även Sveriges största kassa med omkring 650 000 försäkrade.

Vidare så har den också en väldigt låg avgift med endast 90 kr/mån och det kanske också därför den blivit så populär. men även om både anställda och företagare kan gå med så har den ganska strikta ansökningsregler, dessa tänkte jag presentera i denna artikel.

Ansökningsregler till AEA

Nedan följer de krav som du måste uppfylla för att kunna bli försäkrad i Akademikernas Erkända A-kassa. (Du behöver inte uppfylla alla krav utan det räcker med ett).

-> Du är just nu student på Högskola/Universitet och går ett program eller tar kurser som kommer motsvara minst 180 högskolepoäng -> Du har redan studerat på Högskola/Universitet och har klarat av att ta 180 högskolepoäng -> Du har redan studerat på Högskola/Universitet och har klarat av 120 högskolepoäng med det gamla poängssystemet (innan år 2007) -> Du är medlem i fackförbundet, Vårdförbundet eller något annat SACO-förbund. SACO står för "Sverige Akademikers Central Organisation.

Observera att AEA kommer kontrollera att du upfyller något av dessa krav genom att be dig bifoga studieintyg eller motsvarande i samband med din ansökan.

Precis som i övriga a-kassor så kan du max få 80 % av 18 700 kr i ersättning av AEA. Det blir maximalt 11 000 kr när skatt är avdragen. Denna ersättning ges dock endast om du uppfyllt de villkor som AEA ställer, vilket innebär exempelvis att du måste varit medlem i AEA i 12 månader.

Om du varit medlem kortare tid och ändå blir arbetslös så kan du få ett grundbelopp som blir cirka 5000 kr efter avdragen skatt. Att krav på medlemskap finns gör att a-kassan skiljer sig mot andra försäkringar där man i regel kan få ersättning direkt efter försäkringens startdatum, men å andra sidan så hade inte AEA:s låga premie varit möjlig om försäkringen blivit aktiv direkt, då alla som redan blivit arbetslösa då hade sökt sig till AEA.

26 Jun 2012