Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

AGB - Vad är det?

Arbetsmarknaden är alltid ett hett ämne och mer eller mindre något som påverkar oss alla. Med en relativt hög ungdomsarbetslöshet i Sverige och höga arbetslöshetsgrader runt om i Europa så är detta ämne kanske mer aktuellt än någonsin. Därför är det viktigt att se över vilket skydd man kan ha om man skulle bli arbetslös. Många har nog både a-kassa och inkomstförsäkring i dagsläget, men har du hört talas om AGB? Begreppet är nog inte så känt för gemene man, varför jag tänkte berätta lite om detta i denna artikel.

Om AGB

AGB är en förkortning för avgångsbidrag och är en typ av förmån som kan ge ersättning om du blir arbetslös. Avgångsbidraget är en komponent i en så kallad omställningsförsäkring som även kan ge jobbcoaching vid uppsägning. Denna omställningsförsäkring har tillkommit i samarbete mellan LO och Svenskt näringsliv för att ge en trygghet åt arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.

Avgångsbidraget är ett engångsbelopp som kan utbetalas av AFA-försäkringar som en ekonomisk kompensation till uppsagda arbetstagare. För närvarande varierar ersättningen mellan 27 900 kr och 41 100 kr beroende på ålder. Ju äldre du är, desto högre ersättning kan du få. Men kan alla få detta avgångsbidrag? Svaret är nej, långt ifrån alla kan få det och nedan ser du vad kraven är för att få bidraget.

- Du måste vara uppsagd på grund av arbetsbrist - Du måste vara arbetare inom privat eller kooperativ sektor - Ditt företag måste ha kollektivavtal - Du måste vara tillsvidare-anställd - Du måste ha fyllt 40 år (men ej 65 år) - 50 månaders anställning hos ett företag som omfattas av omdtällningsförsäkringen (under 5 år)

I vissa fall kan du få bidraget om du blir deltidsarbetslös och får jobba kvar på företaget och samtidigt uppfyller ovan krav. Detta gäller dock inte om du får fortsatt jobb på ditt företag inom tre månader från uppsägningen.

Hoppas att du har lärt dig mer om AGB - Avgångsbidraget !

11 Jun 2012