Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

AGE - Vad är det för något?

I tider med hög arbetslöshet och lågkonjunktur brukar intresset av trygghetstjänster vid arbetslöshet öka markant. Bland de tjänster som kan ge ekonomiskt ersättning vid arbetslöshet så finns exempelvis a-kassa, inkomstförsäkring, olika typer av betalningskydd (exempelvis låneskydd) och så finns det någonting som heter AGE.

I denna artikeln skall jag förklara vad AGE är för något.

Vad är AGE?

AGE är en förkortning för avgångsersättning och kan liknas vid en inkomstförsäkring som innebär att du får 70 % av din lön i ersättning vid arbetslöshet. AGE ingår i ett så kallat omställningavtal som tecknats mellan SAF (Sveriges arbetsgivarförening) och PTK (Privattjänstemannakartellen).

AGE administreras av TRR (Trygghetsrådet). Ersättningen kan utgå i som mest 6 månader och om du har a-kassa och tjänar mer än a-kassans inkomsttak på 18 700 kr så kompletterar AGE så att du totalt får 70 % av din lön. Även om du inte är medlem i a-kassan så kan du få ersättning motsvarande 70 % av din lön.

Har du även en inkomstförsäkring så adderar den ytterligare 10 procentenheter så att du totalt får 80 % av din lön. Med "lönen" menas den du hade senast innan du blev uppsagd och samma som din pensionsgrundande lön enligt ITP-planen.

Vem kan få AGE?

1. Företaget du jobbar på måste vara anslutet till TRR (Trygghetsrådet).

2. Du är uppsagd på grund av arbetsbrist. Uppsägningen skall även leda till arbetslöshet.

3. Du skall senast på avgångsdagen ha fyllt 40 år och varit anställd i 5 sammanhängande år på det företag du blir uppsagd från. Om du, inom 5 år, före den aktuella uppsägningen varit anställd hos ett annat, till Trygghetsrådet anslutet företag,  där du blivit uppsagd så kan du tillgodoräkna dig anställningstid i den föregående anställningen.

4. Du måste ha haft en arbetstid på minst 5 timmar per vecka för att få ersättningen.

5. Du skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att få ersättningen.

Hur sker utbetalningen?

TRR använder Swedbank vid utbetalningar. I regel så kommer ersättningen i tre omgångar (första ersättningen får du direkt, andra efter 2 månader och tredje efter 4 månader) under ersättningstiden, men om den totala ersättningen understiger 6000 kr så får du hela beloppet direkt.

14 May 2012