Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Alfakassan - En Svensk A-kassa

Det är mycket vanligt att vara med i en a-kassa. Det är en garanti för ekonomisk trygghet om man skulle bli arbetslös. Med tanke på att arbetsmarknaden inte är så stabil, kan det vara en bra investering. Det finns över 30 olika arbetslöshetskassor i Sverige. De flesta är knutna till en speciell yrkesgrupp, till exempel läkare eller elektriker. Det finns ett alternativ för den som inte passar in i en speciell grupp, eller vill vara med i en mer allmän a-kassa. Den som är öppen för alla är Alfa-kassan.

För att kunna bli medlem av Alfakassan måste man någon gång ha arbetat i Sverige. Annars kan vem som helst ansluta sig till a-kassan, oavsett yrke. Även egenföretagare och arbetslösa är välkomna. Om man blir arbetslös finns det två sorters ersättning man kan få från a-kassan. Dels är det en grundersättning och dels en inkomstrelaterad ersättning. Inkomstersättningen är grundad på den inkomst man hade innan man blev arbetslös. Som mest kan man få ut 680 kronor per dag.

För att kunna få detta måste man ha varit medlem av Alfakassan i minst 12 månader innan man blev arbetslös. Vidare så måste man uppfylla ett arbetskrav. Detta innebär att man arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under det senaste året. Ett alternativ är att man arbetat 480 timmar under samma period, med minst 50 timmar per månad.

Grundersättningen ges till de som inte kvalificerar sig för full ersättning. Det kan antingen vara för att man inte varit medlem av Alfakassan tillräckligt länge. Men det kan även vara att man inte uppfyller ett arbetskrav. För tillfället ligger denna grundersättning på 320 kronor om dagen. Ersättning betalas ut för fem dagar i veckan.

Regeringen har också gett Alfakassan i uppdrag att betala ut grundersättningen till de som inte är anslutna till någon a-kassa. Detta innebär att alla som blir arbetslösa i alla fall kan få någon sorts ersättning. Om man inte är medlem av a-kassan får man betala 24 kronor om dagen i adminstrativa avgifter.

Grundläggande för att man ska kunna få ersättning från Alfakassan är att man är aktivt arbetssökande. Detta är gemensamt för alla a-kassor. Man måste anmäla sig på Arbetsförmedlingen och samarbeta med dem när det kommer till en arbetsplan. Vidare så måste man vara villig och tillgänglig för att ta ett arbete som man erbjuds. Man måste kunna arbeta minst 3 timmar om dagen eller 17 timmar i veckan. Om man nekar arbete kan man förlora rätten till ersättning.

Det är bäst att anmäla sig som arbetslös redan första dagen eftersom man inte får betalt för de första sju dagarna. I övrigt kan man få ersättning från Alfakassan i 300 dagar. Har man barn under 18 år när den sista dagen kommer, kan man få ersättning i  ytterligare 150 dagar. Det är ingen karensperiod på denna andra del av arbetslöshetsersättningen. Läs mer och jämför a-kassaA-kassa.me

Alfakassan grundades år 1998, som ett komplement till andra a-kassor. Det är den enda arbetslöshetskassan som inte är bunden till någon speciell yrkesgrupp eller organisation. Det räcker med att man uppfyller kravet att ha arbetat i Sverige.

29 Oct 2012