Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Att betala skatt

När man hör ordet skatt tänker de flesta förmodligen på inkomstskatt och det faktum att vi har en skyldighet att betala en förbestämd procentsats av vår inkomst, egendomar och förmögenhet. Dessutom är det svenska skattesystemet baserat på progressiv beskattning, vilket innebär att höginkomsttagare betalar högre skatt än låginkomsttagare.

Andra tänker istället först och främst på skatteåterbäringen när de hör ordet skatt och ignorerar helt sonika tanken på skyldigheter – att bidra till välfärden är en samhällsnytta, men återbäringen är desto roligare! Kanske spenderas de på en semesterresa under sensommaren, till att lyxa till julen, att betala av studentlånen eller sparas inför motorcykelköpet.

Dessvärre är skatter lite mer komplicerat än dessa första associationer. Enligt lag måste alla medborgare betala skatt till stat, men även samtliga inkomstdrivande företag gör detta. Som de flesta är fullt medvetna om är syftet att finansiera välfärden, eller den så kallade offentliga sektorn.

Det handlar bland annat om att hålla en hög standard på hälso- och sjukvård som ska vara tillgänglig för alla medborgare till kraftigt subventionerade priser och en skola som ska ge alla lika förutsättningar och en bra grund i livet.

Den progressiva beskattningen som nämns ovan strävar efter att jämna ut inkomstnivåer för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Motparten till progressiv beskattning är platt skatt, vilket innebär att alla betalar en enhetlig procentsats oavsett inkomst.

Den typen av beskattning tillåter eventuella inkomstskillnader att bestå. Regressiv skatt betyder istället att de med högre inkomst betalar mindre skatt än låginkomsttagare. Detta system är ovanligt. Dessutom skiljer man på direkt och indirekt skatt och ytterligare exempel på skatter är fordonsskatt. Det är inte lätt att skilja in från ut i skattevärlden men det är bra att hålla sig uppdaterad eftersom det påverkar oss alla.

Du som känner dig osäker inom skatt och finans får en grundläggande introduktion här som förhoppningsvis får dig att landa rätt på benen.

8 Oct 2013