Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Att tänka på vid höghöjdsarbete

Det är inte svårt att förstå att det anses som mer riskabelt att arbeta på hög höjd eftersom man förutom de vanliga riskerna som finns på byggarbetsplats dessutom måste ta höjden med i beräkningen. Som höghöjdsarbete räknas det jobb som utförs på över två meters höjd.

Enligt svensk lag måste den som utför höghöjdsarbete ha tillgång till något slag av fallskydd, antingen personligt eller kollektivt. Många kan tänkas mena att två meter inte är någon höjd att tala om men man bör då ha i åtanke att gränsen för svåra skador vid fall ofta går på strax under två meter. Så det finns anledning att vara försiktig.

De typ av skydd som kallas för kollektiva kan omfatta flera personer samtidigt. Personliga fallskydd är skydd som är avsedda för en person i taget och dit räknas skyddslinor och selar.

Ibland kan höghöjdsarbete innebära att en person måste vistas på platser som är svåra att komma åt och då är personliga fallskydd väldigt viktiga att använda. Tidigare har många varit motvilliga att använda dessa men trenden är positivt nog att det blir allt vanligare med sådana lösningar. Att använda tillräckliga skydd är faktiskt mycket kostnadseffektivt jämfört med vad det skulle kosta om en olycka händer.

Fortfarande är det dock tyvärr så att fall från höga höjder är den vanligaste orsaken till att olyckor händer på byggarbetsplatser. Utgångarna på dessa olyckor är inte sällan dödliga eller med svåra skador som följd.

Det är bra att arbeta preventivt för att motverka olyckor från hög höjd, men ibland så är oturen framme och det kan man inte alltid beräkna. Det är därför det är så viktigt att man använder skydd av god kvalitet och som är godkända enligt standard.

För den som är osäker kring arbete på hög höjd så finns det flertalet oberoende leverantörer som kan säkerställa att arbete sker på korrekt sätt i alla situationer.

2 Jun 2012