Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Barnbidrag - Vad är det?

Det är dyrt att ha barn, det vet alla föräldrar. För att minska antalet fattiga barn och hjälpa de familjer som hade det svårt ekonomiskt, infördes det barnbidrag i Sverige på 1930-talet. Till att börja med var det inkomstbeprövat. Över tid har det utvecklats och förändrats. Idag kan man fråga sig: Barnbidrag - vad är det?

Nu för tiden är barnbidraget inte inkomstbetingat. Alla som har barn får en viss summa varje månad. Denna betalas ut från och med månaden efter att barnet fötts. Om barnet är fött utomlands får man barnbidrag när det flyttar till Sverige. Det är nämligen ett bidrag för alla barn som bor i Sverige. Det kan finnas omständigheter när barnbidraget fortsätter även om barnet vistas mer än sex månader utomlands, men de är inte många. Det kan vara biståndsarbete, statsanställda eller utomlandsstudenter det rör sig om, till exempel.

Barnbidraget är lika stort för alla barn, 1 050 kronor i månaden. Oavsett hur många barn man har, får varje barn denna summa. Däremot kan man få flerbarnstillägg redan från andra barnet. Detta varierar med hur många barn man har. Om man har två barn får man 150 kronor extra i månaden, med tre barn får man 604 kronor. Det är alltså helt olika beroende på antal barn. Detta flerbarnstillägg grundar sig på rätten till barnbidrag.

Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal som barnet fyller 16 år. Man kan få förlängt barnbidrag om barnet fortsätter i grundskola, särgrundskola eller särgymnasium. Om barnet går i vanlig gymnasieskola, eller liknande utbildning, får man studiebidrag fram till och med juni det år barnet fyller 20 år. Ett krav är att barnet bor hemma och är ogift. Studiebidraget betalas ut automatiskt, man behöver inte ansöka om det.

Man kan anmäla vilken förälder som ska motta barnbidraget. Om man inte säger något, betalas det ut till mamman. När föräldrarna är av samma kön betalas barnbidraget ut till den äldsta, om man inte specificerar mottagare. För föräldrar som har delad vårdnad om barnet kan man få halva barnbidraget utbetalt till varje förälder.

Barnbidraget betalas ut till alla, oavsett status och inkomst. En hel del har förändrats sedan barnbidraget startade i Sverige, men principen är den samma. Tanken är att det ska användas till förmån för barnen, så att de har allt de behöver. Därför väljer många föräldrar att spara barnbidraget på ett konto för barnet om de inte behöver det för tillfället. Detta är naturligtvis inte ett krav.

9 Oct 2012