Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Barnbidraget - Hur har det utvecklats?

Barnbidraget är en del av det svenska välfärds-systemet. Initialt när den första versionen av barnbidraget lanserades så var det baserat på vilken inkomst föräldrarna hade. Initiativet kom från Socialdemokratiskt håll och syftet var att ge en ekonomisk hjälp till de som bäst behövde det. 1948 kom en ganska stor förändring avseende barnbidag, bidraget blev nämligen allmänt. Det allmänna barnbidraget innebär kort och gott att alla, oavsett inkomst, får ett lika stort bidrag. De flesta anser att detta är ett bra och rättvist upplägg men det finns även förespråkare som anser att det vore mer rättvist med ett inkomstbaserat barnbidrag som skulle innebära att låginkomsttagare skulle få en högre ekonomisk ersättning än höginkomsttagare.

Om det sker en förändring avseende detta återstår att se. 1948, när det första allmänna barnbidraget lanserades, så var summan 65 kr per kvartal och barn vilket blir 260 kr per år och barn. Vid denna tid så var detta en högst ansenlig summa och ett välkommet ekonomiskt tillskott för barnfamiljerna.

Om vi hoppar fram lite i tiden till 1982, så hände en annan anmärkningsvärd sak. Då lanserades nämligen det så kallade flerbarnstilläget som gav ett ytterliggare ekonomiskt tillskott till fler-barns-familjer. Anledningen till flerbarnstillägget var att ytterliggare kompensera fler-barns-familjer eftersom de har högre utgifter än barnfamiljer med endast 1 barn.

Under årens gång så har barnbidraget och flerbarnstillägget höjts ett par gånnger, med undantag för 1996 då utbetalningen i barnbidraget sänktes samtidigt som flerbarnstillägget helt togs bort. Jag antar att detta ledde till protester, för 1998 så skedde återigen en höjning i barnbidraget samtidigt som man tog tillbaka flerbarnstillägget.

Barnbidraget 2012 låg på 1050 kronor per månad och barn och flerbarnstillägget på 150 kronor per månad om familjen har två barn. Denna nivå på barnbidrag kom under 2006 så det var samma samma utbetalning under sju år alltmedan inflation har ökat prisnivåerna generellt sett i samhället.

Det kom sedan att dröja ända fram till 2018 innan nästa höjning av barnbidraget.  Från den 1 mars 2018 var summan som betalades ut på 1250 kronor och detta gällde även det förlängda barnbidraget. I samma veva så valde man även att höja studiebidraget. Det innebar att de barn, eller ungdomar som var 16 år fick samma summa, så länge man gick på gymnasiet. 

Barnbidraget är än idag på 1250 kronor och flerbarnstillägget ligger på 150 kronor för två barn men blir högre om du har fler barn. 

Det återstår att se om det kommer att fortsätta vara på denna nivå eller om det kommer att komma en höjning igen. 

 

 

21 Sep 2022