Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Barnbidragets uppfinnare - Gunnar Myrdal

Jag vågar påstå att alla svenska föräldrar känner till barnbidraget.

Barnbidrag är ju en del av vårt svenska trygghetsystem och en typ av socialförsäkring som många familjer är beroende av för att kunna täcka hushållets omkostnader.

Men vem var det som kom på tanken med barnbidrag? I denna artikel så kommer jag redogöra för personen som "uppfann" barnbidraget.

Gunnar Myrdal - barnbidragets uppfinnare

Gunnar Myrdal föddes 1898 i Skattungbyn i Dalarna. Han dog sedermera 1987 i Danderyd. Han blev allstå 89 år gammal. Herr Myrdals pappa hette Carl Adolf Petterson och var byggmästare. Carl Adolf Pettersson levde mellan 1876 till 1934 och hade en ganska högerinriktad politisk syn.

Mamman till Gunnar Myrdal hette Anna Sofia Karlsson och hon levde mellan 1878 till 1965. Gunnar tog själv namnet Myrdal från en gård i Dalarna som heter Myres. Under Gunnars uppväxt så flyttade familjen runt en del och bodde bland annat i Dalarna och i Stockholm.

Under Gunnars studietid så studerade han framförallt högerpolitiska verk vilket är intressant eftersom han sedan blev en socialdemokratisk nationalekonom. På högskolan så studerade och forskade han först kring juridik och övergick sedan till nationalekonomi.

I samband med sin forskning så började han även kritisera liberala samhällsmodeller och intresset för politik blev allt större hos Gunnar. 1933 blev han utsedd till doktor inom nationalekonomi, och vid det här laget hade han också träffat sin hustru, Alva Myrdal. Även hon var politisk intresserad och de två gav, 1934, ut en bok som heter "Kris i befolkningsfrågan".

Boken fick ett stort genomslag och var betydelsfull i debatten om familjepolitiken vid denna tid. Bland annat så diskuterades barnbidraget i denna bok, och Gunnar drev igenom förslaget om ett inkomstberoende barnbidrag som lanserades 1938.

Under tiden som andra värlskriget rasade i Europa, så forskade Gunnar om ämnen såsom de svartas roll i USA och han var även aktiv i att förbereda en eventuell motståndsrörelse i Sverige, utifall tyskarna skulle ockupera Sverige. Denna motståndsrörelse fick dock aldrig genomslag i Sverige vid denna tiden.

Mellan 1945 och 1947 så var Gunnar handelsminister i den svenska socialdemokratiska regeringen. Efter sin tid som handelsminister så utsågs han tilll generalsekreterare i FN och jobbade bland annat med rådgivning till europeiska länder i andra världskrigets efterdyningar.

Efter detta och i sin senare del av livet så jobbade han mycket med frågor som rörde problematiken i tredje världens länder. Han var exempelvis väldigt skeptisk till de ekonomiska ojämlikheter som fanns i Indien, vid denna tid. Gunnar fick en mängd olika priser för sitt arbete och sin forskning, bland annat fick han Nobels fredspris tillsammans med Friedrich von Hayek.

4 Jun 2012