Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Bättre arbetsmiljö för brevbärare med fastighetsboxar

Ett nytt system för utdelningen av brev, post och leverantörer av boxar har börjat att tas i bruk över landet. Detta system går ut på att posten delas ut genom fastighetsboxar, även kallat postboxar, som finns vid bostadshusens entréer.

Detta förenklar framförallt för brevbäraren som inte behöver springa upp för alla trappor för att dela ut post, något som kunde ta mycket lång tid i stora bostadshus och som gjorde att postutdelare och brevbärare arbetade under tuffa villkor och utsattes för stor fysisk belastning under sina pass.

Genom systemet med fastighetsboxar underlättas brevbärarens arbete samtidigt som dessa också innebär ett praktiskt sätt för de boende att ta emot sin post på. Brevbärarnas arbetssituation har varit föremål för regelbunden kritik från Arbetsmiljöverket och genom denna förändring i systemet kommer brevbärarna nu att inte drabbas av lika mycket fysiska påfrestningar som innan.

Större paket går ner i boxen

Fastighetsboxarna är större än de gamla brevlådorna vilket innebär att man inte behöver gå till en närbutik för att hämta ut stora brev och paket i samma utsträckning som tidigare. De innebär också fördelar ur säkerhets- och brandsäkerhetssynpunkter och kan i många fall också fungera som en slags mötesplats för husets boende.

Fastighetsboxar installeras normalt inbyggda i väggen eftersom detta är mer praktiskt och dessutom försvårar för reklamutdelare att lägga reklamen ovanpå boxen.

Service för äldre människor

De boende som är för gamla och sjuka för att kunna gå ner till fastighetsboxen för att hämta sin post kommer även i fortsättningen att kunna få sin post utdelad till dörren. Kostnaderna för installationen av fastighetsboxar står fastighetsägaren för eftersom denne har det huvudsakliga ansvaret för att de boende ska kunna få sin post.

Att installera boxarna tar inte särskilt lång tid och innebär inga större kostnader för fastighetsägaren och bidrar dessutom till bättre service för bostadsgästerna.

6 Jun 2013