Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Bemanning för pensionärer - En tillväxtbransch

Bemanning för pensionärer är tveklöst en tillväxtbransch. Inte helt märkligt med tanke på att dagens pensionär är vid bättre fysisk hälsa än någon generation före dem. I takt med att pensionssystemet förändrats finner också alltfler att de får mindre pengar.

Att sluta arbeta innebär att många får betydligt mindre pengar att röra sig med och kanske till och med svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Samtidigt har många nyblivna pensionärer goda kunskaper och färdigheter som de finslipat under ett helt yrkesliv. Kunskaper som fortfarande efterfrågas i hög utsträckning. Bemanning för pensionärer är därmed en idé som på flera sätt ligger helt rätt i tiden.

Fler och fler företag använder sig av bemanning för pensionärer. Det är också vanligt att många företag behåller personal som officiellt gått i pension som externa konsulter. En smart lösning för båda parter. Företaget kan på så vis behålla en ytterst värdefull kompetens och personen i fråga kan behålla en hög ekonomisk standard. Något som sällan är möjligt då man helt slutar jobba och saknar större förmögenhet och andra tillgångar.

Dessutom är inkomstskatten för personer över 65 år sedan några år avsevärt lägre än vad den är för yngre förmågor.

En annan orsak som lett till att området bemanning för pensionärer växt explosionsartat är att vi i Sverige i likhet med många andra i-länder har en allt äldre befolkning. Vi kan som land aldrig konkurrera på områden där ren styrka krävs.

Vår främsta resurs är istället välutbildade och erfarna personer med unik kompetens. Här utmärker sig många pensionärer. Dessutom vägrar alltfler äldre personer att falla in i en inaktiv tillvaro av kupong-klippande och bingospel.

Bemanning för pensionärer fyller här en inte bara ekonomisk funktion utan även en psykosocial sådan. Många mår helt enkelt bättre av att fortsätta jobba. Då kan de få uppskattning och stimulans vilket är en viktig faktor för välmående.

24 Aug 2013