Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Bokföringsskyldighet och företag

Att starta ett företag är det många som drömmer om och några få som gör det och av dessa är det bara några som lyckas. För att lyckas måste man ha koll på ekonomin och följa det regelverk som gäller för redovisning och löpande bokföring. Denna artikel är en kort sammanfattning av vad som gäller och kan ge den som står i startgroparna med sitt företagande lite kött på benen.

Bokföringsskyldig enligt bokföringslagen är de som idkar näringsverksamhet som t.ex aktiebolag , handelsbolag och enskild firma. För nystartade företag med bristande kunskaper i bokföring kan det bli otrevliga överraskningar om man gör fel. Man är skyldig att spara alla affärshändelser och räkenskapsinformation i 7 år och de ska förvaras på ett betryggande sätt. Att arkivera alla handlingar på ett överskådligt sätt underlättar när man går tillbaka för att skaffa information i bokföringen vid senare tillfälle, vilket säkert kommer att inträffa vid flera tillfällen.

För grund till bokföringen upprättas en verifikation. Av verifikationen skall det framgå när den skrevs och när händelsen ägde rum samt vad det var för slags affärshändelse och vem som var motparten.

Bokföringen skall vara löpande. Detta innebär att alla in- och utbetalningar samt egna uttag, skulder, varor mm som är av ekonomisk karaktär skall bokföras.

Alla bokslutsbolag har att följa årsredovisningslagen. Bokslutsbolag är bland annat aktiebolag, handelsbolag med minst en juridisk person som ägare, ekonomiska föreningar, stiftelser som är bokföringsskyldiga, en del ideella föreningar och företag som är moderbolag i en koncern.

Företag med en omsättning överstigande 20 prisbasbelopp skall upprätta en årsredovisning.

Som företagare är det en hel del att hålla rätt på när det gäller den ekonomiska redovisningen. Man måste vara medveten om att ägare/företagsledare alltid är ansvariga och i aktiebolag är det styrelsen. Om man anlitar en extern redovisningskonsult så är ansvaret för bokföringen fortfarande densamma.

Konsekvenserna av felaktig bokföring som betraktas som grovt bokföringsbrott kan i värsta fall straffas. Grovt bokföringsbrott föreligger när bokföringen missköts så att man ej kan bedöma företagets ekonomiska resultat och rörelsens förlopp med hjälp av bokföringen.

För mer information om bokföring och bokföringsskyldihet så kan du surfa in på länken.

26 Dec 2013