Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Bra med dokumenthantering

Det blir allt vanligare att man har ett så kallat dokumenthanteringsprogram för sitt företag. Men vad är egentligen dokumenthantering och varför är det viktigt, på mer eller mindre alla moderna företag? Här kommer en kort introduktion till dokumenthantering och vad du som företagare bör tänka på vid hantering av dokument.

Vad är dokumenthantering?

Dokumenthantering är den process som ett företag eller en organisation har för att ta tillvara på kunskap eller information inom företaget. Man kan därmed säga att dokumenthantering är ett oerhört vitt begrepp, som kan innebära allt från katalogisering av inkomna prenumerationer på tidskrifter som personalen läser till fikat, till organisation och tillhandahållande om dokument som är oerhört viktiga för att de anställda ska kunna bedriva den dagliga verksamheten utan problem.

Det säger sig självt att det således är mycket som kan ingå i begreppet dokumenthantering, och att det finns mycket som man behöver tänka på inom ramen för detta.

Hur bör man börja?

Innan man bestämmer sig för hur man ska upprätta ett bra system för dokumenthantering är det viktigaste av allt att man gör en förteckning över den information och de dokument som det är viktigt att man tillhandahåller. Man bör sätta sig ned tillsammans med ledningen på företaget och på så sätt komma tillrätta med de främsta problemen man har i dagsläget.

Sedan bör man ta den informationen vidare till en tredje part som är specialiserad på just dokumenthantering.

Hur hittar jag?

Specialister på dokumenthantering finns det många av, men det viktigaste är såklart att du tänker på att hitta en specialist som är perfekt anpassad till just din bransch och i övrigt har erfarenhet av just den dokumenthantering som du är i behov av. En bra start är därför att söka på internet och göra research kring hur andra företag i din bransch löst sina problem.

26 Dec 2013