Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Diagnos vid epilepsi

Hur ställer man diagnos vid epilepsi?

För att kunna ställa diagnosen epilepsi måste läkaren vanligtvis göra en grundlig utredning. Läkaren tittar på den drabbade personens sjukdomshistoria så kallad Anamnes. Det är viktigt att titta på hur anfall uppkommer och om det är anfall som kan klassas som epileptiska.

Man brukar säga att det skall uppkomma två spontana anfall för att kunna ge diagnosen epilepsi. Det är vanligt att en anhörig eller ett ögonvittne får vara med och beskriva exakt hur anfallen har gått till.

Det kan ju vara många andra former av anfall och behöver ju inte vara epilepsi. Anamnes ligger även till grund för vilken form av behandling som behövs och vilka undersökningar som behöver göras för att fastställa att det är ”äkta” epilepsi. De olika typer av undersökningar som görs för att fastställa diagnosen är:

EEG, Elektroencefalografi EEG är en mätning av den elektriska aktiviteten i hjärnan. Undersökningen görs i de allra flesta fall där läkaren misstänker eventuell epilepsi. Hos många personer kan man se en avvikelse i den elektriska aktiviteten även mellan anfallen.

Men EEG kan också vara normalt hos en person med epilepsi. Man kan behöva göra EEG under en längre tid hos vissa personer och även utföra den på natten, då kramptröskeln är lägre. Detta är en av de vanligaste sätten för att fastställa en diagnos.

Datortomografi Datortomografi är en röntgenundersökning som görs på de allra flesta patienter som drabbas av epilepsi. Numera är strålningsdosen inte särskild hög. Fördelen med denna undersökningsmetod är att den går snabbt, cirka 5 till 10 minuter tar det. Detta kan göras på de flesta sjukhus.

Magnetkameraundersökning Magnetkameran ger mycket detaljerade bilder av hjärnan och görs allt oftare vid utredning av sjukdomen. Undersökningen tar längre tid att genomföra än datortomografi. Detta görs för att kunna utesluta andra former av skador och sjukdomar. Då man behöver göra en riktigt grundlig undersökning är magnetkameran ett bra verktyg för att säkerställa om det är epilepsi eller inte.

Blodprover Givetvis tas också blodprover. Det kan till exempel vara blodvärden, saltbalans och ämnesomsättning som behöver kontrolleras.

Prov av ryggmärgsvätska För att utesluta andra sjukdomar som till exempel infektioner och inflammationer i nervsystemet tar man i vissa specifika fall prover från ryggmärgsvätskan.

Det är på dessa sätt som din doktor ställer diagnos om du har fått epilepsi eller inte. För vidare information om ämnet så kan du läsa artikeln behandling av epilepsi.

 

28 Mar 2013