Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Extrahera och tolka information från pappersfakturor

Även om allt fler företag håller på att gå över till användning av elektroniska fakturor finns det fortfarande många företag som föredrar att skicka vanliga, traditionella pappersfakturor. Allting ska självklart bokföras och sparas, vilket tar mycket tid.

Fakturan är en viktig del av inköpsprocessen, eftersom den innehåller all viktig information om vad det är som har sålts, till vilket pris och till vem samt andra viktiga villkor. Denna information måste sparas på något sätt, men att göra det manuellt tar mycket tid. För att spara tid kan man extrahera och tolka informationen på fakturorna genom att skanna fakturan. Detta kallas för datafångst.

Skanning av fakturor

Då man skannar en faktura innebär det för det mesta att den fotograferas och sedan tolkas de uppgifter som står på den, det vill säga, man utför en datafångst och fångar all viktig data som finns på fakturan. På det här sättet överförs informationen till ett elektroniskt format som sedan skickas den till de personer i organisationen som är ansvariga för registrering, kontrollering, kontering, attestering och betalning av fakturor.

Tid är pengar

Skulle man utföra allt detta manuellt skulle det ta betydligt längre tid, och tid är pengar som alla vet. Genom att skanna fakturor sparar man tid och det blir dessutom betydligt lättare att spara all viktig information som fakturorna innehåller i ett elektroniskt format som inte tar någon plats alls. En annan fördel med skanning är att risken för inmatningsfel minskar betydligt eftersom skanningen sker automatiskt.

E-fakturering

Allt fler företag har gått över till e-fakturering, vilket innebär att allting som har med fakturor att göra sköts elektroniskt från början till slut. Det här systemet kallas för e-faktura och är mycket praktiskt och tidssparande.

Besök www.readsoft.se för mera information. Där kommer du att lära dig mer om fakturor, e-fakturering och såklart hur hanteringen går till och hur informationen fungerar.

 

21 Mar 2013