Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Förändringar för trafikanter 2013

Det händer en del nytt för dig som trafikant under 2013. Är du på väg att ta körkort, eller har du ett körkort som är på väg att gå ut och snart måste förnyas, eller bor du i Göteborg eller dess närhet och påverkas av den nya trängselskatten? Då kommer du att påverkas. De boende i Stockholm kommer att drabbas av nya vägarbeten. 

Nytt körkort

Ett nytt körkort infördes med början vid årsskiftet 2012/2013, vilket medför att kortet har fått ett nytt utseende. Födelsedatum har ändrats enligt europeisk standard, körkortet har fått en datamatrix på baksidan istället för nuvarande streckkod (datamatrixen innehåller dock exakt samma information som tidigare streckkod) och id-fotot har förminskats. Genom de förändringar som görs så kommer körkorten inom EU att likna varandra mera än tidigare, vilket gör det lättare för polis i olika länder att förstå informationen och kunna avgöra körkortets giltighet. Den som har ett gammalt körkort behöver inte byta ut det förrän det går ut. Då som först blir det dags för den nya varianten.

Det införs även nya regler för dig som ska ta körkort för motorcykel. För att få köra tung motorcykel framöver ska man ha fyllt 24 år.

Trängselskatt i Göteborg

I Stockholm man haft trängselskatt ett antal år, och nu har (o)turen kommit till Göteborg. Det har medfört en hel del protester och missnöje, men det finns också de som tycker att det är bra. Trängselskatterna har tillkommit för att styrande politiker vill mota tillbaka den ökande trafiktillströmningen, förbättra framkomlighet och miljö samt för att dra in pengar till skattekistan.

Man räknar med att dra in 34 miljarder kronor fram till och med år 2027. Dessa pengar ska sedan användas till nya infrastruktursatsningar. Det blir intressant att följa hur framtida infrastruktursatsningar kommer att anpassas för alla nya miljöbilar, vilka vinner allt större mark. Vid årsskiftet infördes även nya regler för vilka nya bilar som klassas som miljöbilar.

Vägarbeten i Stockholm

De boende i Stockholm med omnejd kommer att drabbas av ett antal nya vägarbeten. Trafiknämnden har fått ytterligare 200 miljarder kronor för 2013. Då ska man bland annat bygga ut tvärbanan till Solna, göra ombyggnationer av Danicabron och utföra arbeten på Folkkungagatan, samt en hel del annat. De bilister som blir drabbade hänvisas till att åka med kollektivtrafiken, vilken redan idag är hårt belastad, speciellt rusningstid när folk ska till och från sina arbeten och skolor.

13 Jan 2013