Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Ger coaching snabba resultat?

Söker du coaching i Stockholm? När man vänder sig till en coach så är tanken att man ska ta en titt på den nuvarande livssituationen och besluta sig för vad man vill förändra. Man sätter upp ett mål och får hjälp med en plan för att nå detta mål. Det hela fungerar på samma sätt som då man tar hjälp med coaching på en arbetsplats. I detta fall så jobbar man förstås i grupp, men grundkonceptet är det samma och det gäller att fastlägga vad som händer just nu och vad man skulle vilja se istället. Till skillnad från handledning och terapi så kan man ganska snabbt nå resultat med hjälp av coachingen. Det är dock viktigt att man vänder sig till en professionell coach som jobbar på rätt sätt.

Vad ska förändras?

Den som vill ha snabba resultat måste inse att det hela beror på vad som ska förändras. Många coacher jobbar med skalor för att fastlägga hur stort behovet av förändring är. Om man till exempel funderar på att söka ett nytt jobb så får man fastlägga hur pass bråttom det är. Om man är i början av denna tankeprocess så kommer planen för förändring inte att vara lika snabb som då man verkligen inser att ett nytt jobb är ett måste så snart som möjligt. Med tanke på detta så kan man inte se coachingen som något som har generella tidsramar. Så snart som du har benat ut var skon klämmer just nu så kan en handlingsplan läggas upp. Ska du skaffa nya skor, sandaler, eller kanske sträcka lädret för att få plats… det här är saker som du måste ta ställning till, men din coach finns där som ett stöd i tanke- och beslutsprocessen.

Ett givande samarbete

För att man ska få snabba resultat av coachingen så måste man snabbt komma fram till vad som ska förändras. Detta gör man om man går till en coach som man trivs med. Inte minst i Stockholm finns det gott om coacher och det ska inte behövas så värst många möten om kommunikationen fungerar som den ska. Redan vid de första tillfällena så kommer man ju att kunna besluta om hur länge coachingen ska pågå och vad målet är. Det här gör att man får en bra överblick och ser hur det hela går framåt. Detta är mycket olikt det som pågår under terapibehandlingar då man kanske måste rota en hel del i det förflutna för att förstå vad som påverkar en i nutid.

Utvärdering

Man ska alltid göra en utvärdering av coachingen. Detta kan ske då mötena pågår och efter det att coachingen är avslutad. Det är viktigt att man påminner sig om det som man vill förändra och att man ser på vad man faktiskt har gjort. Din coach kan inte tala om för dig vad du ska göra och när du ska göra det, men med coaching så bör du komma fram till detta själv. Om du efter att ha avslutat coachingen fortfarande inte har börjat söka jobb så betyder detta inte att du inte har uppnått resultat. Snabba resultat innebär helt enkelt att du vet vad du sysslar med och vad du inom den närmsta framtiden ska göra. Denna insikt ger ett lugn som gör att du kan fokusera och verkligen åstadkomma en förändring. Här kan du få lite mer information om coaching i Stockholm.

8 Oct 2012