Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Guldets historia

Guld har länge varit en råvara som varit mycket omtyckt. Redan från första början när man kunde stöta på guld titt som tätt i vattenströmmar och liknande vattenbanor fanns det ett intresse att samla dessa småstenar som var dess vanligaste form de kom i. Men allt eftersom fler människor fick upp ögonen för denna mycket ädla metall förstod fler ett kosmetiskt och viktigt värde i metallen och det blev ganska snabbt en handelsvara som användes flitigt i byteshandeln.

Första mötet med guld har skett i olika tidsperioder världen över eftersom guld oftast finns ganska utspritt och när du väl hittar guld så brukar det vara stora mängder med guld. Se bara på Klondike där den amerikanska guldrushen pågick under ett par år i slutet av 1800-talet. Klondike i sig var ju egentligen inte ett överdrivet stort område men här präglades underjorden av guld.

Allt eftersom guldet har trätt in på marknaden har den fått en allt mer viktig del i ekonomin. Ungefär 50 år efter guldrushen i Klondike kunde man sätta ett faktiskt värde på guldet med hjälp av valutor som majoriteten av länder i världen börjat använda.

London Gold Fixing reglerar guldpriset och det är här man ska titta om man ska få en överblick över det exakta värdet just nu. Guldet har under en väldigt lång tidsperiod haft ett viktigt värde för vår ekonomi.

Tidigare när vi kanske bytt en ko mot en åsna har vi nu på äldre dagar kunnat byta ett par guldmynt mot en åsna istället. Detta gjorde det betydligt enklare för många eftersom några guldmynt tar upp betydligt mindre plats än vad åsnor gör eller andra boskap.

Givetvis går det att påstrida nackdelar med den marknad som uppkommit allt eftersom guldet satt sitt fäste hos människan. Kanske har han/hon blivit girigare men också kan guldet har givit fler människor möjligheten att bli rika utan att behöva äga en stor hage med 700 boskap.

Guldet har öppnat till fler marknader. Tidigare när jordbruket varit väldigt symbolikt med att en människa kunnat försörja sig kunde en människa med en guldtacka lika stor som ett mjölkpaket försörja sig lika bra. Detta gör att fler verksamheter har kunnat växa upp och på så vis har världen utvecklas till någonting bättre, men också sämre i en del lägen.

Hade vi legat kvar i jordbruksstadiet kanske världen hade varit med beroende av manskraft vilket lett till ökat behov av arbetskraft? Färre människor kanske hade varit fattigare och tvingats svälta. Givetvis finns det både för- och nackdelar med ekonomin som tillkom i och med guldet.

Men ska man se det ur det stora hela anser jag att det är viktigt för en värld att utvecklas. Idag kan vi exempelvis bota betydligt fler människor från sjukdomar än vad vi hade kunnat om marknaden idag inte hade varit lika bred.

Idag är guldet på växande fot och kommer med stor sannolikhet att fortsätta i samma tydliga riktning eftersom ekonomin är hyfsat instabil. För det är ju så att när den världsekonomi vi har idag är dålig så leder detta till ett ökat guldpris i och med att investerare vill säkra sina pengar i säkrare råvaror.

5 Jul 2012