Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Håll dig borta från hudinfektionen mollusker.

Huden är det största organet i människokroppen, men de flesta människor tenderar att ta det för givet. I det dagliga livet, är skydd mot skadliga strålar från solen något som ofta glöms bort. Lika så glömmer individer ofta bort att ta hand om epidemier när det gäller att skydda sig mot smittsam sjukdom. Ett barn skickas till skolan med vattkoppor och inom två veckor har smittan brutit ut i hela klassen, om inte eleverna har vaccinerats. Men det finns fler saker att oroa sig för, vare sig man vill eller ej, och för dem som drabbas av mollusker så är det så mycket mer än en lite klåda.

Vad är Mollusker ?

Viruset är en extremt smittsam typ av sjukdom som tillhör vattenkoppor familjen. Det yttrar sig som små rosa knölar, liknande finnar. Mollusker har en vit vaxartad kärna, och de tenderar att sprida sig lätt. Bästa är att inte röra vid dem eller var beredd för otrevliga konsekvenserna!

Hur smittas man av mollusker?

 • Tyvärr kan individer vara smittade av viruset utan att veta om det eller att ha några bekymmer. Bland möjligheterna är:
 • Att komma i direkt kontakt med en person som bär på viruset.
 • Beröra föremål som kommit i kontakt med viruset.
 • Intimitet med någon som har viruset
 • (Barn eller personer med nedsatt immunförsvar skall vara försiktigare då de lättare kan drabbas. )

Hur kan jag undvika sjukdomen?

Tyvärr hinner man oftas drabbas av viruset innan man hinner konstatera ett sätt att undvika det, men det finns några sätt att förminska risken för smitta och spridningen av viruset:

 • Om obekanta hudgupp syns, särskilt med vita, vaxartade centrum - Sök läkarvård så snart som möjligt.
 • Skicka inte ett barn till skolan som kan bära på ett virus från vatten-kopp familjen.
 • Desinficera leksaker och andra gemensamma utrymmen som barn rört vid.
 • Rör inte dörrhandtag i allmänna utrymmen där infektionen är möjlig.
 • Behandla andra hudproblem som eksem som kan förvärra problemet.
 • Undvik intimitet om mollusker misstänks.

Om du kommit att drabbas av mollusker kan man behandla det, utan att behöva spendera multum. Naturasil Molluscum hör till en av alla rekommenderade behandlingar för att bli av med och förhindra mollusker.

29 Aug 2012