Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Hitta en bra läkare i Kungsholmen

De allra flesta personer föredrar att få vård på en vårdcentral nära där de bor. Om du bor på Kungsholmen så finns ett stort utbud av läkare att välja på. Antingen kan du välja en vårdcentral som är nära ditt hem och fortsätta att gå dit närhelst du behöver vård och rådgivning gällande hälsofrågor, alternativt så väljer du mottagning beroende på vilken läkare du önskar gå hos.

Många personer föredrar att gå till samma läkare under en lång period för att skapa en närmare relation. På så sätt kan läkaren ge bättre vård eftersom läkare och patient följts åt genom de sjukdomar och besvär som upplevts genom åren.

Förtroendet växer också när patienten känner av att läkaren har mångårig kunskap och erfarenhe,t inte bara av andra patienter, men även en själv. Därför föreslås det att vända sig till en läkare på Kungsholmen om det är där du bor, för att på så vis enkelt kunna gå tillbaka till samma läkare.

Husläkare på Kungsholmen kan ge rådgivning gällande viktnedgång och att sluta röka. Detta görs gärna eftersom det är ett förebyggande arbete lika mycket som en hälsoinsats för stunden. Med en mer balanserad vikt och rökfrihet kan många sjukdomar och hälsorisker undvikas. Det är därför en bra strategi både för patienten men också med tanke på att sådant förebyggande arbete som förbättrar patientens hälsa underlättar för läkaren i framtiden.

Förutom vanligt förekommande orsaker till besök hos läkare, såsom kroniska och icke-kroniska sjukdomar, och kraftiga förkylningar, så kan du även vända dig till läkaren för olycksfall. Förekomsten av stukningar och brutna ben ökar dramatiskt på vintern och innebär att läkare får fler patienter med liknande skador än andra tider på året.

I de fall skadan är allvarlig rekommenderas patienten att gå till akutmottagningen på närmaste sjukhus, medan smärre skador kan tas om hand av den egna läkaren.

5 Mar 2013