Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Hitta organisationsnummer

Företag i Sverige öronmärks med ett så kallat organisationsnummer, som även förkortas Org nummer/Org nr i folkmun. Att söka på ett organisationsnummer är det pricksäkraste sättet att hitta rätt företag, då alla organisationsnummer är unika för varje företag och inget företag utan några undantag kan ha samma sifferkombination som något annat. För att förtydliga termen 'pricksäkert' så är det viktigt att veta att företagsnamn kan vara väldigt snarlika varandra beroende på om näringsverksamhet är densamma eller inte.

Exempel: European invest central finns registrerat. Ett namnförslag tillkommer bolagsverket av ett annat företag, European investment central. Ska firma nr 2 bedriva en restaurangverksamhet medans företag nr 1 bedriver byggverksamhet så är det inte omöjligt att namnet accepteras av bolagsverket. Detta kommer tillföra en förvirring för den sökande att hitta det företag som man egentligen är ute efter.

Med ett organisationsnummer blir ditt sökande mycket enklare i sökmotorer då chansen att hitta 2 företag med lika namn elimineras. På varje profil hittar du även organisationsnummer för varje företag. Organisationsnumret följer företag hela livet ut och kan ej ändras men ett beslut om ett tilldelat organisationsnummer kan överklagas, detta görs hos allmänna förvaltningsdomstolen.

Alla företag har ett 10 siffrigt organisationsnummer och begynnelsen på ett organisationsnummer skiljer sig åt beroende på den juridiskaformen av företaget i sig. Ett aktiebolag har t.ex siffrorna 55- i sin begynnelse, medan en enskildfirmas organisationsnummer är personnumret på den person som registrerar sig för näringsverksamhet.

På grund av PUL(Personuppgiftslagen) så kan inte organisationsnummer tillhörande enskilda näringsidkare publiceras lika synligt som andra företagsorganisationsnummer, med den enkla anledningen att de fyra sista siffrorna i ett org nr tillhörande en enskildfirma består av samma identiska sifferkombination som personnumret. Enskildafirmors organisationsnummer publiceras därför oftast med 4st X i slutet för att symbolisera anonymitet (Ex. 861204-XXXX).

Myndigheter av alla slag identifieras även dem av org nr. Siffran 2 är gemensam inledande siffra för alla myndigheter såsom stat, landsting eller kommun. Handels-/kommanditbolag identifieras här också utan några undantag med ett organisationsnummer där den inledande siffran är 9.

Organisationsnummer tilldelas ett färdigregistrerat företag av olika myndigheter beroende på företagsform, men den absolut vanligaste företagsformerna som vi känner till och stöter på i vår vardag får sina organisationsnummer från Bolagsverket/Skatteverket. Andra myndigheter som kan utge organisationsnummer bortsett från BV och SV är Arbetsmarknadsstyrelsen, Finansinspektionen, Kammarkollegiet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt Statistiska centralbyrån.

5 Oct 2012