Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Hjärtstartare och defibrillering

Plötsligt hjärtstopp kan inträffa när som helst utan någon som helst förvarning och vem som helst kan drabbas. Vid hjärtstopp slutar hjärtat att slå. När hjärtat inte pumpar runt blod i kroppen så skadas inre organ väldigt snabbt på grund av syrebrist. Hjärtat och hjärnan är de organ som skadas relativt snabbt. Om inte blodcirkulationen kommer igång inom ca 10 minuter så leder tillståndet till döden.

Räddningen vid hjärtstopp är en snabb insats med en hjärtstartare och kunskaper i hjärt-lungräddning. På offentliga platser och på företag ser man allt mer hjärtstartare väl synliga och ofta med en skylt med beteckningen AED vilket är förkortning för Automated External Defibrillator.

Med en hjärtstartare utför man en så kallad extern defibrillering. Defibrillering innebär att återställa hjärtats elektriska aktivitet genom att råda bot på det elektriska kaos som råder. Metoden innebär att man skickar en elektrisk impuls genom hjärtat.

Ett hjärta utan någon som helst elektrisk aktivitet kan man ej starta med en hjärtstartare vilket man kan tro av själva namnet. En missuppfattning är också att man kan råda bot på hjärtstopp med hjärt-lungräddning men detta är ytterst osannolikt. 

Hjärt-lungräddningen är dock viktig för att rädda någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Genom hjärt-lungräddningen så upprätthåller man blodcirkulationen och syresätter blodet. Hjärt-lungräddning skall fortgå om inte hjärtstartaren meddelar att den skall upphöra. Även om det tycks meningslöst att fortsätta skall man hålla på tills ambulanspersonal tar över.

När en hjärtstartare startas så ger den instruktioner om hur man skall gå till väga. Först så ska elektroderna sättas på plats med god kontakt vilket kan betyda att man måste raka bort hår med en rakhyvel som medföljer. Maskinen gör sedan en analys och om det är lämpligt så levereras en elektrisk impuls antigen automatiskt eller genom uppmaningen att trycka på en knapp. Man blir även uppmanad att inte vidröra den drabbade när den elektriska pulsen levereras.

Defibrillering är användbart vid t.ex ventrikelflimmer och vid ventrikeltakykardi. Ventrikelflimmer är ett tillstånd då hög frekvens av impulser alstras i hjärtat. I detta tillstånd flimrar hjärtat och kontraherar (sammandrar) sig inte som det ska.

Ventrikeltakykardi är en form av hjärtrytmrubbning där flera extra impulser produceras vilket får till följd att hjärtat inte hinner fyllas med blod mellan sammandragningarna.

6 Apr 2013