Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Hydraulslang att föredra framför stålrör

Namnet hydraulik kommer från grekiskans ”hydor” och ”aulo's”, som betyder vatten och rör. Hydraulik är ett samlingsbegrepp som mest benämns som hydraulsystem. En hydraulslang ingår i gruppen fluidssystem som arbetar med vätska och gas. En vätska tvingas genom en hydraulslang och trycksätts och motsvarar det tryck en hydraulmotor åstadkommer. För att hydraulsystemet inte ska överhättas kräver de flesta system någon form av kylningsprocess, så att inte vätskan ska bli överhettad.

Hydraulslang är en slang med mycket god slitstyrka och väderbeständighet. Den är tillverkad av syntetisk gummi, med ett ytterhölje av stålvajer för att ge den god flexibilitet och är konstruerad för att klara påfrestningarna av vätskan.

Specialbockade stålrör är överlag dyra om de ska köpas in i mindre kvantitet, de är också krångligare och tar längre tid att montera än en hydraulslang och eftersom utvecklingen av hydraulslangar ständigt förbättras, har de fått allt fler användningsområden och många maskintillverkare föredrar hydraulslangar mellan fasta maskindelar. På det sättet minimeras både montage- och materialkostnader.

Hydraulslangens egenskaper Hydraulslangens främsta egenskap är att den ger en förbindning med en liten böjningsradie. Hydraulslangens funktion är att med trycksatt vätska styra och överföra energin från en förbränningsmotor eller elmotor. På det viset kan hydraulsystemets motorer, pumpar etc styras på en hel del olika sätt för att få väldigt hög precision och verkningsgrad i överföringen av energi i maskiner som t ex grävmaskiner, skogsmaskiner, mobilkranar, gaffeltruckar, jordbruksmaskiner och verktygsmaskiner.

Stålrör är systemstabilare än en hydraulslang. Effekten som finns i ett hydraulsystem bestäms av vätskans tryck multiplicerat med volumflödet. En hydraulslang är något opåtiltigare med sin minskning av systemets tryckkapacitet. I vissa branscher och sammanhang är stålrör att föredra då man behöver säkrare system utan risk för driftstörningar.

Positivt med hydraulslangen gentemot stålrör är att den klarar av att minska tryckstötar i hydraulsystemet. Förutom att överföra energin har den trycksatta vätskan som uppgift att smörja de komponenter som ingår i systemet. De smörjande egenskaperna har stort betydelse för livslängden av komponenterna. Många gånger är det krav på att biologiskt nedbrytbara oljor används.

Läs mer om hydraulsystem på Hydroscand.se

 

27 Aug 2012