Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Hyra personal till företaget

Att hyra personal kan verka som en omständig operation för ett litet företag, om man inte är insatt i den delen av företagskulturen. Det finns dock en anledning till att bemanning och att hyra personal har vuxit sig så pass stort som det har under de senaste åren. Arbetsmarknaden är mer fluktuerande, det är svårare att få en fast anställning och uppdrag har kommit att gå från fast produktion till mer projektbaserad verksamhet.

Det är större omsättning på personal än någonsin och kompetenser som behövs en dag kan vara överflödiga dagen därpå. Att hyra personal och tillsätta tillfälliga poster har på så vis kommit att bli en allt mer enkel och därmed vanlig lösning när ett projekt kräver en särskild kunskap eller en större personalstyrka.

Procedur vid inhyrning av personal Efter att företaget och personalansvarig sett över de nya behov som måste fyllas, samt de eventuella extrakompetenser som hade kunnat vara en bonus för någon som behövs tillfälligt i företaget, skickar de in en uppdragsbeskrivning till ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget börjar i sin tur att skapa en kravlista, lägger upp annonser, genomför intervjuer och tester och gör till slut en sammanfattning och utvärdering.

För att göra en konkret bedömning av vilken typ av personal som är relevant för företaget som vill hyra personal, är det viktigt att bemanningsföretaget genomför en ordentlig analys av arbetsmiljön, tjänsten och till bästa möjliga mån övrig personal på företaget. Sökningen av personal sker sedan via exempelvis annonsering på sajter och tidskrifter samt sökning i personaldatabaser och de nätverk som företaget självt sedan tidigare etablerat.

Urvalet sköts sedan, i likhet med en vanlig anställning, via en tidig gallring, kallelse till intervjuer, kontroll av eventuella referenser, presentation av kandidaterna för kunden och sedan övriga tester som kan vara relevanta. Sedan förhandlas anställningen och beslut fattas både mellan bemanningsföretaget och den anställde samt mellan bemanningsföretaget och anställaren.

Det är mest vanligt förekommande att förhandlingarna mellan bemanningsföretaget och anställaren har skett redan innan sökandet av personal påbörjas, men det kan också ingå i avtalet att vissa villkor kan komma att ändras under processens gång.

Läs mer om att hyra personal genom att klicka här.

24 Aug 2012