Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Industrispår - En bortglömd men betydelsefull del av vår infrastruktur

Det är inte bara jobbpendlare och semesterresenär som förlitar sig på spårtrafiken för viktiga transporter. Företag, inte minst tyngre fabriker inom den tekniska sektorn, har alltid producerat många av de flitigaste tåganvändarna.

Något som faller sig helt naturligt. Att frakta produkter och råvaror via järnvägen är både snabbt och kostnadseffektivt.

 

Järnvägen är en betydelsefull faktor i den svenska industrin

Det svenska järnvägssystemet har alltid haft en väl utvecklad kapacitet för just tunga transporter. Till stor del tack vare de många industrispår som faktiskt utgör en betydande del av all räls. När den svenska spårtrafiken fortfarande var under uppbyggnad under första halvan av nittonhundratalet var man förutseende nog att ta med industriföretagens behov i beräkningen.

Något som definitivt varit gynnsamt för tillverkningsindustrin som helhet. Många menar att den exempellösa högkonjunktur som rådde under tiden mellan femtiotalets första år och hela vägen fram till sjuttiotalets början aldrig hade inträffat om det inte vore för Sveriges välstrukturerade och logiskt uppbygga järnvägsnät.

Transportmöjligheter är av stor vikt för många företag

Industrispår finns på i princip alla större fabriksområden, i hamnar och på allmänna omlastningscentraler. En del är privata men de allra flesta ägs av staten eller kommunerna, i varje fall delvis. Vanligtvis (och av uppenbara skäl) brukar orter och kommuner som av en tradition varit hem åt många industriföretag ha de bästa och mest utvecklade järnvägssystemen och flest industrispår.

Tillgången till industrispår är inte sällan en springande punkt och direkt avgörande faktor när företag väljer mellan olika platser för någon del av verksamheten.

Spåra räls i ditt bostadsområde

I utkanterna av våra storstäder (och på annat håll också) kan man ofta finna gamla sträckor av industrispår. Ofta finns de på platser där inga fabriker finns. Det finns till och med industrispår i vissa förhållandevis tjusiga bostadsområden.

Något som egentligen inte är så märkligt. Många företag i tillverkningsindustri har som bekant somnat in eller flyttat produktionen utomlands. Samtidigt har många gamla industriområden som omvandlats till bostadskvarter. Hammarbysjöstad i Stockholm och skånska Limhamnskajen är två kända exempel på gamla industriområden som förvandlats till bostadskvarter.

På dessa två platser och många som liknar dem kan man hitta gamla industrispår som löper över gator, trottoarer och torg.

10 Oct 2013