Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Information om näsplastik

Näsplastik (Rhinoplastik)

Varje år söker sig 1000-tals personer till plastikkirurger för att förfina utseendet på näsan. En del är otillfreds med den näsa de har kommit till världen med och en del hur levnadsåren har satt sina spår. För andra kan en blessyr ha förvrängt näsan eller så vill man bättra på luftflödet genom funktionell kirurgi.

Men en sak är säker: ingenting har en större inverkan gällande hur en person ser ut än storleken och formen på näsan. I och med att näsan är det mest signifikanta för ansiktet, kan en subtil förändring bättra på ansiktsdragen avsevärt.

 

För att veta vad du kan vänta sig dig av en näsplastik måste du få mer vägledning kring hur en näskorrektion går till.

Ingen broschyr kan ge svar på alla dina frågor, men den här artikeln kan tillhandahålla svar på många av de frågor som du kan tänkas ha.

För ett framgångsrikt resultat krävs ett gott samarbete mellan patient och kirurg. Förtroende, genomförbara förhoppningar och medicinsk sakkunskap utvecklas i konsultation innan det kirurgiska ingreppet och din kirurg svarar på frågor om just dina specifika behov.

Är näsplastik något för dig?

Realistiska förväntningar samt bra hälsa är en förutsättning för en näsplastik. Det är också viktigt att begripa hur nasal kirurgi fungerar. Målsättningen är att förbättra näsan estetiskt vilket gör att den överenstämmer bättre med andra anletsdrag.

 Innan operation finns det andra viktiga omständigheter som bör beaktas och det är patientens hudtyp, etnisk bakgrund och ålder.

Patienten måste minst ha fyllt 15 år för att genomgå en näsplastik eftersom det är då man nått full tillväxt. Det finns dispens om patientens andning är påtagligt försvagad.

 Inte sällan är hakan för subtil för näsan och då kan det räcka med en hakplastik för att åstadkomma harmoni i ansiktet.

Att ta beslutet till en näsoperation

Inför en operation är valet av plastikkirurg mycket viktigt. Flertal ansiktskirurger är skolade i både öron, näsa, hals och kosmetisk kirurgi vilket ger dig som patient den definitivt högsta nivån av skolning och skicklighet. Din kirurg kommer utforska strukturen av näsan både in och utvändigt för att bedöma vad du kan förvänta dig av en operation.

Du kommer med största sannolikhet vara belåten med utfallet om du har en saklig uppfattning och vad nasal kirurgi kan och ej kan åstadkomma. 

Du kommer få en noggrann förklaring av de förhoppningar som kirurgen har av en näskorrektion och även upplysning om de risker som finns. Efter att ni kommit fram till ett ömsesidigt beslut om att fortsätta med en näskorrektion kommer kirurgen ta fotografier och utifrån dessa resonera vilka möjligheter som finns.

Kirurgen kommer beskriva hur den nasala strukturen medräknat ben och brosk kan skulpteras för att ombilda din näsa. 

Efter att ha genomfört en noggrann sjukdomshistoria kommer din kirurg att tillhandahålla dig upplysning om bedövning samt kostnader för själva operationen.

Hur går operationen till?

Begreppsförklaring av näsplastik (rhinoplasty) är bokstavligen att skulptera näsan. Majoriteten av snitt blir osynliga eftersom de görs inne i näsan. I somliga fall görs ett snitt mellan det hudområde som avskiljer näsborrarna.

I kommande moment avlägsnas alternativt omarrangeras en viss mängd underliggande ben samt brosk för att uppnå en ny formad anatomi. Om t.ex nästippen är för massiv kan kirurgen utforma brosk i detta område för att förminska den i omfattning. Vinkeln på näsan i proportion till den övre läppen kan justeras för ett mer ungdomligt utseende alternativt för att rätta till förvrängningar.

När operationen är avslutad och snitten är sydda appliceras en skena på utsidan av näsan för att kvarhålla den nya formen under läkningen. Mjukt absorberande material kan nyttjas i näsan för att bibehålla stabiliteten längs skiljeväggen i luftvägarna.

Tiden efter en näsplastik

Under fem till åtta dagar måste skenan som är placerad på näsan sitta kvar. Ansiktet kommer att kännas svullet dagarna precis efter en näskorrektion och du kan behöva inta smärtstillande medicin under en begränsad period. Du kommer troligtvis ha blåmärken samt en mindre ansvällning omkring ögonen som kan dämpas genom kalla kompresser.

Efter en näsoperation måste du följa kirurgens instruktioner. Du kommer bl.a. att få anvisningar om att hålla huvudet i hög position de närmsta dagarna. Man får ej utsättas för sol eller belasta sig för att avstyra risken för skador.

Ifall du brukar ha glasögon måste man säkra att glasen inte ger tryck på näsryggen. Man kan använda tejp alternativt andra material för att minska trycket i det området där själva operationen utfördes.

Efterkontroll efter näskorrektion och under läkning är avgörande för att utfall ska kunna tryggas. Ifall du lägger märke till något ovanligt med näsan bör du snabbt underrätta detta till din kirurg.

En av Sveriges mest skickliga näskirurg är Docent P-O Haraldsson. Han har studerat funktionell och estetisk näskirurgi hos ledande professorer i Tyskland, England samt USA. Han har genomfört över 4.000 kosmetiska och funktionella näsoperationer sedan åttiotalet.

Docent Haraldsson är instruktör på internationella kurser i näskirurgi för både plastikkirurger och ÖNH läkare. Han har skrivit åtskilliga vetenskapliga artiklar bl.a. om näs- och ansiktskirurgi, skrivit bokkapitel om ansiktstrauma samt är huvudförfattare till en skrift om funktionell näs-septumkirurgi.

Docent Haraldsson är bl.a. invald i nybildade Rhinoplasty Society of Europe, Sveriges delegat i European Academy for Facial Plastic Surger, medlem i Sveriges Läkarförbund samt i Royal Society of Medicine i London. 

Läs mer på www.astoriakliniken.se

 

21 Nov 2012