Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Inkomstförsäkring - Hur kan den öka öka tryggheten i tider med hög arbetslöshet?

Arbetslöshet upplevs som den största risken risken mot hushållens privatekonomi enligt en undersökning som gjordes av Nordea under början av 2012. Hela 35 % av respondenterna svarade att arbetslöshet upplevdes som den största risken medan 22 % upplevde invalidisering som den största risken och sjukskrivning upplevdes som den största risken av 10 % av respondenterna i undersökningen.

Därför är det intressant att analysera kring varför så få har valt att försäkra sig mot arbetslöshet genom en inkomstförsäkring medan betydligt fler har valt att försäkra sig mot invalidisering och sjukskrivning genom  olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring.

Just att försäkra sig mot arbetslöshet borde även vara högst aktuellt då vi matas av rapporter via media om fantastiskt höga arbetslöshetssiffror från övriga länder i Europa. Exemplevis så har Spanien en arbetslöshetsgrad på 25 %, tänk att var fjärde spanjor går arbetslös!

Ett annat exempel är Grekland där arbetslöshetsgraden ligger runt 20 %. Bäst statistik på området i Europa har Norge som ligger på runt 3 % i arbetslöshetsgrad. Sverige å sin sida ligger på ca 7 % vilket kan anses som OK i sammanhanget, men faktum är att i den värld vi lever i idag så är länder väldigt beroende av varandra och påverkas således också av varandra, så frågan är vilken effekt Spanien och Greklands kräftgång i din egen ekonomi kommer att få på svensk arbetsmarknad?

För att skydda sig mot en eventuell arbetslöshet så kan det därför vara bra att försäkra sig med en inkomstförsäkring. Det är en typ av omställningsförsäkring som ger dig ekonomisk ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.

Fördelen är att med denna försäkringen så kan du alltså fortsätta betala dina räkningar under tiden som du letar nytt jobb. På så vis bibehålls även betalningsförmågan på nationell nivå vilket naturligtvis är bra för landet.

Försäkringen kompletterar a-kassan så att du får 80 % av av din lön under en viss ersättningstid. Ersättningstiden kan variera beroende på vilken försäkring du har så det är värt att kolla upp och jämföra detta innan du tecknar försäkringen.

En annan sak som är viktig att känna till om inkomstförsäkring är att det finns en kvalifikationstid, denna kan variera mellan 12-18 månader, vilket innebär att även detta är värt att kolla upp innan du tecknar försäkringen.

Jag hoppas att du har lärt dig lite mer om detta ämne och varför inkomstförsäkring är ett viktigt skydd i den tid vi lever i nu!

11 May 2012