Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Järnväg – att inte glömma sina rötter

Järnvägens betydelse för ett lands infrastruktur kan knappast överskattas. Järnvägen har också ett symbolvärde vilket är svårslaget. I samband med konstruerande av nationalstaterna under 1800-talet kom också järnvägen att få representera nationalstatens själva nervsystem.

Järnvägen knöt ihop alla landsdelar och landsändar och var en mycket viktig del i själva industrialiseringen som också skedde under 1800- och 1900-talet. Den tekniska utvecklingen är alltid viktig i fråga om historiska drivkrafter, men järnvägen har fortsatt att spela en avgörande roll, även i dagens samhälle vilket kännetecknas av digital teknik och informationsutbyte. Järnvägen fortsätter att utgöra nationalstatens nervsystem.

Vi på Infranord kan järnväg. Vi arbetar med underhåll och utbyggnad av bansystem, järnväg och alla tänkbara delar av dessa transportsystem. Järnvägen må ha anrika traditioner, men den fortsätter att vara central även idag. För skogsindustri, pappersindustri, gruvnäring och många andra tillverkningsindustrier är järnvägen fortfarande det som förbinder dessa ofta landsbygdsförankrade industrier med den stora världen och den Europeiska kontinenten.

Vi är övertygade om att järnvägen även i fortsättningen kommer att spela en avgörande roll för alla nationers välstånd. Det är därför imperativt att vi underhåller den järnväg som vi har. Detta är också en fråga som aktualiseras varje vinter då det blir tydligt att ett eftersatt järnvägsnät, underhållsmässigt sett, inte alltid klarar vårt tidvis stränga klimat.

På Infranord vet vi hur man bär sig åt för att underhålla järnvägsnät till minsta möjliga kostnad. Detta lönar sig. Varje vinter får vi bekräftat att underhåll är någonting som är essentiellt. Både av praktiska och historiska själ.

Framtiden

Det går att prata om framtiden, men många anser att det är onödigt. När jag menar framtiden menar jag våra framtida järnvägar som troligtvis inte kommer byggas av järn och stål, utan av ett magnetfält där tåget också använder sig utav magneter. På så sätt kommer tåget "sväva" på rälsen, det kommer vara kostnadseffektivt och inte minst ett mycket miljövänligare alternativ.

21 Mar 2013