Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Klätterservice i Stockholm

Klätterservice är ett företag som grundades i Skåne men som numera återfinns i Stockholm. Med klätterservice menas att de utför de olika höghöjdsjobben som en storstad kräver. Det kan handla om en ny karusell på nöjesfältet eller ett tak på en kyrka som ska målas om.

De skilda arbetsmomenten kräver bred kunskap och yrkesmän med olika utbildningar. I en storstad finns det gott om höga byggnader, vilka måste skötas om för att inte bli en säkerhetsrisk för de människor som bor i staden. Men det är inte bara på fastigheter höghöjdsarbeten måste ske, utan även på master, broar och många fler ställen.

Säkerhet och utbildning

När det jobbas på höga höjder är säkerheten väldigt viktig. De som utför höghöjdsjobben bär därför en sele med dubbla säkerhetslinor. De dubbla linorna är inte sammankopplade på något vis, så om en lina brister finns fortfarande den andra i behåll. Selen är ergonomiskt utformad för att arbetaren ska ha möjlighet att kunna använda båda sina händer samtidigt som han eller hon hänger så bekvämt som möjligt en längre tid utan att selen ömmar.

De personer som arbetar på höga höjder med Rope Access metoden har alla dubbla utbildningar och de uppfyller självklart också branschens krav. I grunden har de en yrkesutbildning vilken kan vara svetsare, elektriker, snickare, målare med mera, men sedan har de ytterligare en utbildning som innebär att de är specialister på höga höjder.

Fastighetsskötsel

En av de vanligaste situationerna där vi alla har sett dem arbeta nedhängande i repen är framför husfasaderna, putsande på något av byggnadens alla fönster. Fönsterputsning är bara en liten del av allt det arbete på höga höjder som en fastighet kräver.

Fasaden måste hållas i trim, speciellt om det är en fasad i sten så att inte bitar trillar ner och skadar någon. Även balkonger måste besiktas och tak måste målas, bland många andra saker.

7 Mar 2013