Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Komplikationer vid epilepsi

Vilka komplikationer kan uppstå vid epilepsi? 

Det är naturligtvis inte lätt att leva med svår epilepsi. Det medför en hel del problem i vardagen och naturligtvis många olika komplikationer för den drabbade. Komplikationerna som kan uppstå är olika vid olika former av behandling och det kan uppstå andra problem i den drabbades vardag.

Medicinering kan ju medföra viss komplikation i form av biverkningar, såsom magsmärtor, diarré, yrsel och illamående. Vissa mediciner kan till och med minimera chanserna till att få barn.

Personen kan behöva sluta med sin medicin för att bli gravid, men då kanske anfallen kommer tillbaka. Kirurgiska ingrepp kan även dessa medföra komplikationer för den drabbade personen beroende på vart anfallen startar och vart de primärt sitter någonstans i hjärnan.

Sitter det drabbade området vid språkcentra i hjärnan, så kan ju talet bli drabbat vid en operation. Det finns naturligtvis flera risker när det blir tal om operation beroende på vart de ”sitter”.

Övrigt vad gäller epilepsi

Att få epilepsi kan innebära att du blir tvungen att byta yrke. Den som har epilepsi får inte köra bil förrän ett år efter sitt senaste anfall. Det kan skilja lite mellan olika former, men 1 år skall egentligen vara riktlinjen. Det finns även samma begränsning vad gäller andra fordon. Yrkeschaufförer och piloter som får epilepsi måste omskola sig till ett annat yrke.

Det finns andra arbetsmoment som är mindre lämpade eftersom ett anfall skulle innebära fara för en själv, till exempel oskyddat arbete på byggnadsställningar på hög höjd. Man kan också ibland behöva göra vissa anpassningar på arbetsplatsen eller hemma för att minska skaderisken om man får ett anfall. Detta gäller naturligtvis om man har en svårare form av epilepsi. Allt detta kan innebära krav på omställning och kan innebära stora påfrestningar för den som får sjukdomen.

De flesta kan dock fortsätta att leva som vanligt och fungera i sina nuvarande yrkes- och familjeroller. Det finns ett stort antal epilepsiföreningar runt om i landet där man kan få information och hjälp om man själv eller någon anhörig har drabbats epilepsi. Det kan vara skönt att prata med någon som är i samma situation för att minska stressen som kan uppstå vid sjukdomen eller få annan hjälp.

Personer kan bära ett speciellt märke eller en form av informationskort för att visa att de har epilepsi. Har de ett informationskort, så står det oftast på det hur du kan hjälpa personen om den har fått ett anfall. De som har epilepsi har även en del rättigheter vad gäller sjukdomen i form av t.ex högriskskydd och vissa svårare fall kan innebära att personen får hjälp och stöd i form av LSS eller sjukpenning.

Vissa personer kan även tycka att perioderna mellan anfallen är det allra värsta för då går man hela tiden och väntar på nästa anfall...

1 Apr 2013