Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Köpcentrens och online butikernas olidliga likhet

Redan under 80 och 90-talet varnade många sociologer för att världens kommersialisering och medialisering skulle leda till stressade konsumenter och ett likartat utbud. Sedan kom Internet, och trots att allting förändrades förblev allt detsamma.

Pierre Lévy menar att i det postmoderna samhället fortsätter massmedia i sin klassiska form den tradition av totaliserande universalitet som kom med de tryckta medierna. Eftersom det mediala budskapet läses, hörs, ses av tusentals eller miljontals utspridda människor anpassar man det till den mentala minsta ´gemensamma nämnaren´ hos mottagarna eller närmare bestämt till deras minsta gemensamma tolkningsförmåga.

Och eftersom det mediala budskapet, enligt Lévy, cirkulerar i ett rum utan interaktion kan det inte utnyttja det speciella sammanhang som mottagaren befinner sig i; det bortser från hans individualitet, sociala tillhörighet, mikrokultur och livssituation.

Det är just denna reducerande och erövrande egenskap som skapar den enhetliga ”allmänheten”, massmediernas stora ”massa”.

Pierre Lévy går också i polemik med medierna och hävdar att televisionen i samverkan med andra elektroniska medier skapar en emotionell livsplan som förenar samhällets medlemmar i ett slags fluktuerande makrokontext, utan minne och i snabb utveckling.

De elektroniska massmediernas utbredning har skapat en värld där allting är stöpt i samma form, och där alla, mer eller mindre, lever i mediernas realtid. Allt ser likadant ut överallt. ”-vart du är ifrån känns ganska irrelevant nuförtiden eftersom alla ändå har samma affärer i sina köpcenter” sa en av Couplands karaktärer redan i kultromanen Generation X.

Många trodde att Internet skulle lösa detta problem, att det skulle bli ett mer diversifierat utbud online. Det blev det också. Till att börja med. Men gör man en sökning på till exempel kläder online ser man att det är ungefär samma kläder och samma butiker som kommer upp vid sökningen.

Sökmotorernas algoritmer är långt ifrån kapabla att leverera ett diversifierat resultat. Internet blir precis som alla andra medier, en arena där den som skriker högst (de får flest inlänkar och rankas följaktligen högst) syns.

Reducerade till konsumenter känner sig den postmoderna människan irrelevant för såväl historien som framtiden. Världen ter sig förvirrande och rent ut sagt ointressant. Detta kan med största sannolikhet förklara varför populärkultur- och nyhetsproducenter och inte minst bloggare blir allt mer extrema i sin medieproduktion. De försöker helt enkelt nå fram till en avtrubbad konsument.

Risken är dock, ju mer medierna och bloggarna försöker överrösta varandra med allt ”skrikigare” budskap på nätet och i etern, ju mer avtrubbade blir konsumenterna. Till slut orkar inte konsumenten längre lyssna, eller sålla bland alla motstridiga budskap som pockar på uppmärksamhet från alla håll (Facebook anynone?) och kanter utan stänger av strömmen av information.

Människan har en tendens att tänka schematiskt, det vill säga hon tar helst emot information som bekräftar hennes verklighetsuppfattning, och tenderar att stänga ute motstridande information. Det är dock nödvändigt i en ständigt föränderlig värld att ta till sig nya fakta, och redigera sin verklighetsuppfattning.

Det brukar allmänt antas att människans viktigaste icke-materiella behov är att kunna skaffa sig en överblick över sin livssituation. Men det är precis detta, att skaffa sig en överblick över sin egen situation, som blivit nästintill omöjligt i den postmodernistiska ordningens informationsbombardemang.

5 May 2012