Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Låneskydd - Hur funkar det?

Har du ett lån på din lägenhet, villa, fritidshus, bil eller liknande? Om du har det så kan det kännas tryggt att teckna ett låneskydd. Låneskydd är en form av försäkring som ersätter dina lånekostnader i form av ränta och amorteringar om du råkar ut för olycka, sjukdom eller arbetslöshet.

Fördelen med låneskyddet är den hjälper dig upprätthålla din levnadsstandard när du som bäst behöver det.

Att tänka på med låneskydd

Precis som i alla försäkringslösningar så finns det villkor i låneskyddet som du måste uppnå för att kunna få ersättning. Exemplevis så är en typisk låneskyddsförsäkring knuten till ett specifikt lån, och därför ersätter bara låneskyddet kostnaderna för just det lånet.

Något som är viktigt att tänka på är den så kallade kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden kan variera mycket beroende på försäkringsgivare och den innebär att försäkringen endast gäller inom denna tidsram. Är exempelvis kvalificeringstiden 3 månader så måste du ha haft låneskyddet i 3 månader innan du kan få någon ersättning.

Dessutom så finns en karensperiod som innebär att du måste vara sjukskriven eller arbetslös under x antal dagar innan du får din ersättning. I regel så är denna karensperiod 30 dagar. Det finns även ett antal regler för att få teckna låneskyddet.

Du måste vara mellan 18 - 60 år, vara folkbokförd i Sverige samt vara inskriven i Försäkringskassan, ha en tillsvidare-anställning samt ha jobbat minst 17 timmar per vecka de senaste 6 månaderna, vara fullt arbetsför och inte uppbära sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande. Du får ej heller ha varit sjukskriven i mer än 14 dagar i följd de senaste 3 månaderna för att få teckna låneskyddet.

Vad är skillnaden mellan inkomstförsäkring och låneskydd?

Många förväxlar idag inkomstförsäkring och låneskydd. Men skillnaderna är ganska stora, den viktigaste är att inkomstförsäkringen inte ersätter olycksfall eller sjukdom utan bara arbetslöshet. Ett krav för att teckna inkomstförsäkring är att du är medlem i en a-kassa, vilket inte är ett krav för att teckna ett låneskydd.

I inkomstförsäkringen skall du även vara inskriven på arbetsförmedlingen för att få ersättning, detta krav ställs inte i låneskyddet. I regel är inkomstförsäkringen en billigare försäkring än om man jämför med låneskyddet.

Men precis som med alla försäkringar så gäller det att jämföra så att du hittar en så billig inkomstförsäkring som möjligt.

 

16 May 2012