Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Laserskrivare på jobbet

Om du har en laserskrivare på kontoret gäller det att underhålla den kontinuerligt för att säkerställa att du får optimala utskrifter. Ta gärna hjälp av en fackman för att rengöra skrivaren någon gång per år. När du börjar se vita fält i dina utskrifter är det ett tecken på att tonerkassetten håller på att ta slut.

Det kan då fungera att ta ur kassetten och vicka den fram och tillbaka några gånger i vågrätt läge. Det är dock bara en tillfällig lösning, så när detta sker är det onekligen dags att beställa hem nya tonerkassetter, för att undvika onödiga avbrott i produktionen. Om du inte redan har några på lager förstås.

Beställ gärna miljökassetter till din laserskrivare när du ändå ska köpa nya. Du får lika bra svärta och lika många utskrifter som med en originalkassett, men gör en god gärning för miljön. Dessutom ska garantin för din laserskrivare enligt Konkurrensverket gälla även vid användning av miljökassetter.

Miljökassetterna är antingen återfyllda, dvs tomma kassetter som rengjorts och fyllts på nytt, eller återtillverkade, vilket innebär att alla komponenter (förutom trumma och slitdelar, som byts ut) har frigjorts, rengjorts och återigen monteras ihop till en ny kassett, som sedan fylls med toner.

Miljökassetterna är testade och Svanenmärkta, vilket borgar för god kvalitet. För att en tonerkassett ska få bära Svanenmärket måste den vara återvunnen och tillverkad med miljövänliga metoder och material.

När du ska byta ut tonerkassetten i din laserskrivare bör du först och främst slå av strömmen till maskinen. Öppna sedan locket och ta bort den gamla kassetten. Den nya kassetten ligger i en ljusskyddande påse, avlägsna denna och skaka den nya kassetten lite försiktigt så att tonern fördelas.

Lägg tonerkassetten mot en plan yta och avlägsna transportsäkringen, sätt i kassetten i laserskrivaren, stäng locket och sätt på strömmen. Sedan är det bara att fortsätta skriva ut som vanligt.

8 Sep 2012