Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Naprapat och företagshälsovård i Uppsala

Vad gör Uppsalaföretagare när dem får ont i ryggen? Självklart söker dem upp en naprapat i Uppsala som kan hjälpa dem att bli bra från skador som uppstår från arbete eller fritid. En naprapat tittar på problemen på ett holistiskt synsätt, vilket gör att dem lämpar sig riktigt bra för att titta på t.ex arbetsrelaterade skador i både reaktivt likväl som förebyggande syfte. Att kunna hitta orsaken till varför man har ont är mycket viktigt, annars är det stor risk att besvären återkommer igen och då har man tappat mycket tid och kanske blir sjukskriven på kuppen.

Naprapat på företag

Alla företag ogillar sjukskrivningar eftersom effektiviteten minskar. Därför är det många företag i Uppsalaområdet som anlitar en naprapat i Uppsala som kommer regelbundet till deras företag för att behandla akut eller förebyggande.

Det gör att dem anställda slipper åka iväg från sin arbetsplats och tappa arbetstid, vilket innebär att företaget faktiskt tjänar på att betala naprapaten åt den anställda, eftersom den vunna effektiviteten snabbt betalar av arvodet till naprapaten även om denne kommer ett par gånger i veckan och behandlar.

Uttrycket ”time is money” är verkligen sant! Att få sin personliga naprapat levererad till sitt företag och att all behandling sker på plats. Kan det bli bättre?

En naprapat kan mer än att bara knäcka ryggar, dem kan även titta på ergonomifrågor och hur de anställda arbetar i det stora hela. Att ha en specialist som hänger över ryggen på en kan verkligen vara den bästa investering som en företagare någonsin kommer att göra. Det är en del i det holistiska synsätt som naprapater i Uppsala besitter där man på detta sätt får en full insikt i hur patienten arbetar och vad den gör.

Ergonomi på företag med hjälp av en naprapat

Ergonomi handlar mer om att belysningen ska sitta på ett ställe och att skärmen ska vara på en viss höjd. Ergonomi behandlar funktionen mellan den anställda, arbetsuppgiften och den omgivande miljön på företaget.

Många företag i Uppsala anlitar just företag som Totalhälsan som har ett komplett utbud för företagare. I det förebyggande arbetet så tittar naprapaten bland annat på arbetsplatsutformning, såväl på kontor som i industriell miljö. Obekväma arbetsställningar, tunga lyft utan rätt lyftteknik, ensidiga och återkommande statiska rörelser är en starkt bidragande orsak till ohälsa och därmed kostnader för företaget.

Får en naprapat vara med i hela processen så kan företaget tjäna stora pengar. En annan sak som naprapater är duktiga på är rehabilitering.

Rehabilitering som en del av företagshälsovården

Inom naprapatkåren bedrivs det ett flertal forskningsprojekt med företagare i Uppsalaområdet i fokus, bland annat där man ser över hur man tidigt kan plocka upp signaler hos de anställda för att undvika framtida frånvaro från arbetsplatsen.

Projekten syftar till att hitta effektiva och hållbara verktyg i rehabiliteringsprojektet där företagets personalavdelning i ett tidigt skede kopplas in för att stötta den anställda. Detta är viktigt, inte minst med tanke på att företag i framtiden i allt större grad lär få stå för sjukskrivningskostnaderna, vilket innebär att fördelarna med att anlita en företagsnaprapat i Uppsala redan idag överväger eventuella kostnader.

Om alla företag vill anlita en naprapat så kommer det inte att finnas naprapater åt alla, därför är det viktigt att vara ute i tid för att rekrytera de som är verkligt kunniga inom bl.a rehabilitering. Boka därför upp ett möte med din företagshälsovård i Uppsala redan nu för att få den kompetens ditt företag har rätt till även imorgon.

När du träffar din företagshälsovård för ett första möte är det viktigt att du kan få klart för dig vad dem kan hjälpa dig med. Förebyggande arbete med arbetsmiljörisker, arbetsanpassning och rehabilitering är några av de punkter du kan förvänta dig.

På samma sätt så måste företagshälsovården du väljer att samarbeta med i ett tidigt skede få medverka vid organisationsförändringar och se över hur dessa förändringar påverkar arbetet på längre sikt. På samma sätt bör företagshälsovården bli en partner som du samarbetar med under lång tid, på så sätt får man ut mest av sina investeringar.

Korta enstaka tjänster ger även kortvariga och enstaka vinster. Se därför din företagshälsovård i Uppsala som en långvarig partner och den rätta vägen för att ditt företag ska uppnå maximal vinst och maximal "friskvaro" hos personalen.

20 Apr 2012