Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Positiv psykologi - Må bättre genom att träna karaktärsstyrkor

Ett team på universitetet i Zürich studerade huruvida man mår bättre eller ej av att träna upp karaktärsstyrkor. Karaktärsstyrkor definieras som egenskaper som är moraliskt positiva. Dessa har redan i tidigare studier visat sig vara kopplade till välmående men inga studier har visat på om man mår bättre av att därtill träna och utveckla dessa.

I den här studien delade man slumpmässigt in de 178 deltagarna i tre grupper. Den ena gruppen fick träna på styrkorna ”nyfikenhet”, ”tacksamhet, ”optimism”, ”humor” och ”entusiasm” under en tioveckorsperiod. Den andra gruppen utvecklade istället styrkorna ”uppskattning av skönhet”, ”kreativitet”, ”vänlighet”, ”lärande” och ”försiktighet”. Den tredje gruppen fick inte träna på någon av karaktärsstyrkorna.

Resultaten visade att den första gruppen ökade sitt välmående statistiskt signifikant högre än kontrollgruppen efter träningen. Även den andra gruppen ökade sitt välmående i jämförelse med sig själva före- och efter träningen.

Deltagarna var oftare på bättre humör, gladare än innan träningen. Ett annat fynd i studien var att de personer som bäst kunde kontrollera sina beteenden och känslor mer effektivt under träningen samt de som utvecklade mer entusiasm, blev mest hjälpta av träningen.

Forskningen går under paraplyet ”positiv psykologi” som vill titta på vad som gör livet värt att leva och vad som får människor att må bra, till skillnad från mycket av historisk psykologi som tittat främst på vad som får människor som mår dåligt att komma ur sin svacka och kamp med sig själva.

Positiv psykologi börjar även bli ett populärt inslag inom psykoterapi. Återigen, här är fokus på det som är bra i klientens liv och hur man kan få mer av det. Ett av inslagen i en positiv psykologiinriktad terapi kan exempelvis vara att man försöker förbättra olika karaktärsstyrkor.

På psykoterapicenter arbetar psykologer som är vana med att ta ett positiv psykologiperspektiv.

Välkommen att boka en psykolog i Stockholm.

9 Oct 2012