Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Problem med fåglar

Vilda fåglar i våra närområden och städer ställer till fler och fler problem för varje år som går, och bara de senaste 10 åren har problemen ökat drastiskt. De bygger bon och häckar på fel ställen, de skräpar ner och de för med sig sjukdomar, fågelloppor och fågelkvalster, som lätt sprids till oss människor.

Vilka arter av fåglar ställer då till det mest i våra närmiljöer? Jo, det är framförallt Kajor, Fiskmåsar och Duvor.

När det gäller Kajor så bygger de ofta bon i och runt skorstenar, vilket medför försämrad ventilation, täpper till skorstenen samt att fågelspillning kommer in i våra hus och hem. De två andra arterna på listan när det gäller problem med fåglar är fiskmåsar och duvor. Den förstnämnda har ändrat sitt levnadssätt de senaste 30-40 åren. Från att leva ute i skärgårdarna  med sin huvudsakliga föda bestående av fisk, så befinner sig en stor del måsfåglar nu inne i städerna och livnär sig huvdsakligen av matrester från soptunnor och restauranger.

Måsarna blir också väldigt aggressiva under deras häckningsperiod som sker på våren/försommaren, när de har ungar i boet så går de till attack mot människor som kommer nära! Detta kan i vissa fall bli väldigt farligt då dessa djur har vassa och starka näbbar samt kommer  uppifrån i höga hastigheter, vilket kan medföra ordentliga sår och skador på främst våra huvuden som de primärt attackerar.

Sist men inte minst så är Stadsduvan den faktiskt största marodören, de bygger sina bon helt och hållet av deras spillning, vilket innehåller en stor del smittoämnen som mycket lätt förs över till oss människor genom ventilationskanaler och luften.

Duvorna bor oftast väldigt nära oss människor, och är ofantligt många till antalet, de är mogna och att para sig redan vid 3 månaders ålder. Vad gör man då när man är utsatt för fågelproblem, jo många väljer att ringa Fågelgruppen som är experter på just detta med att "bygga" bort såna här problem, det vill säga, man fågelsäkrar byggnader, ingångar, skorstenar med mera.

Främsta metoderna de använder är att arbeta förebyggande. Med andra ord, man förhindrar att fåglarna kan bygga bon och bosätta sig då har man en långsiktig och hållbar lösning.

 

25 Dec 2012