Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Räkna ut IT-kostnad per arbetsplats

Att räkna ut vilka IT-kostnader som finns på en arbetsplats är inte alltid det lättaste. Dessa kostnader är ofta oregelbundna och det kan också vara svårt att isolera vissa kostnader och referera till dem som just IT-kostnader.

Att lyckas räkna ut IT-kostnad per arbetsplats kan dock vara viktigt eftersom det är en post som ibland kan ta upp en hel del plats i budgeten. I många fall skulle denna post kunna bli mycket mindre än den är idag. En lösning för att få bukt med problemet som allt för höga IT-kostnader innebär är att outsourca verksamheten och låta ett externt företag ta hand om hela driften av IT på en arbetsplats.

Detta kan medföra stora besparingar samtidigt som det blir enklare att hålla koll på de faktiska kostnaderna. IT-kostnader kan vara svåra att räkna ut av flera anledningar, särskilt om något kraschar och detta måste tas med i beräkningen. Vilka kostnader en krasch medför för ett företag kan variera stort och beror på en rad olika faktorer.

Få hjälp med beräkningarna

De företag som erbjuder sig att ta hand om hanteringen av IT åt ett annat företag kan hjälpa er att beräkna era nuvarande kostnader. Det är ofta så man börjar när man anlitar ett företag som man kan outsourca till. Efter att företaget har räknat ut IT-kostnad per arbetsplats så får ni korrekta prisuppgifter om vad ni betalar nu och hur mycket ni skulle kunna spara genom outsourcing.

För stora företag så lönar sig outsourcing ofta, inte minst eftersom kostnaderna blir lättare att hantera och hela driften ligger hos ett enda företag.

Ökad säkerhet

Att låta ett annat företag, som t.ex IT-Mästaren, räkna ut IT-kostnad per arbetsplats samt sköta driften, kan också göra så att man ökar sin säkerhet. Dessa företag hjälper till att täppa igen luckor som finns och säkerheten ökar därmed med flera procent.

 

19 Jun 2013