Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Rätt verktyg till demolering och rivning av byggnader

Inom entreprenadbranschen har på senare tid en speciellt nischad verksamhet hittat sin plats. Vi pratar om entreprenadföretagen som ägnar sig åt demolering och rivning av byggnader och konstruktioner. Denna verksamhet har i och för sig alltid funnits men då oftast bara som en del av det som egentligen varit målet. Nämligen en ny byggnad, ett nytt bostadsområde och nya vägar.

Det som skiljer sig åt idag jämfört med tidigare är att det numera finns renodlade rivningsföretag. Att dessa vuxit fram beror på det nya miljötänket vilket innebär att man försöker att återvinna så mycket material som möjligt vid rivningsarbeten och kan göra affärer på dessa material som man utvinner med de olika verktygen. Allteftersom branschen mognat så har även utrustningen förnyats och anpassats efter behoven.

För att förse företagen som arbetar inom rivning och återvinning med rätt verktyg finns återförsäljare där du kan hyra, köpa eller leasa dessa verktyg. Återförsäljarna arbetar hela tiden med att uppdatera branschen med nya verktyg men även hjälpa tillverkarna att förstå behoven som uppkommer ute på fältet.

Demoleringsverktyg för rivning och återvinning:

Hydraulhammare

Hydraulhammaren används främst inom berg och gruvindustrin men är även användbar för att knacka/slå sönder betongplattor.

Betongsax

Betongsaxen används för att klippa av betongbalkar. Saxen är oftast utrustad med ett skärstål som även klipper av armeringsjärn i betonggodset. Saxen används alltså primärt, därefter behövs en pulveriserare för att krossa ner betongen i mindre stycken och separera armeringsjärnet.

Pulveriserare

Med en pulveriserare krossar du alltså ner betong direkt från byggnader eller större block från marken. En pulveriserare eller även kallad betongkross är utrustad med speciella tänder som effektivt krossar och separerar betongen från armeringsjärnet. Skärstål/knivar finns även det på vissa modeller.

Hydraulmagnet

Med en hydraulmagnet kan du efter krossning enkelt samla upp metallskrot och armeringsjärn från rivningsområdet för att tömma i en separat container som skrothandlarn gärna tar emot. En hydraulmagnet består av en hydraulisk magnetgenerator som alstrar magnetisk kraft till magnetplattan.

Stålsax

Med en stålsax klipper du ner järnkonstruktioner, balkar, räls och andra mycket hårda material till mindre och mer behändiga storlekar.

Rivningsgrip

Rivningsgripen är till skillnad mot sorteringsgripen mycket grövre och tuffare vilket gör att den kan användas direkt för rivning av byggnader. Naturligtvis går det även lika bra att hantera material med denna grip.

Sorteringsgrip

Sorteringsgripen används för hantering och sortering av de material man tar reda på vid arbetsplatsen. Sorteringsgripen är i sig tålig men bör inte användas till allt för tuffa arbeten. Har du någon gång besökt en återvinningsstation så har du med största sannolikhet även sett en sorteringsgrip då dessa är populära hjälpmedel vid dessa typer av jobb.

Siktskopa

En siktskopa (roterande) är en skopa med en gallertrumma (sikttrumma) som roterar. Man använder den helt enkelt som en skopa för att samla upp material. Materialet siktar man sedan i trumman och får ut önskad fraktion. Fördelen med en roterande sorteringsskopa är att du kan arbeta direkt på plats och behöver sålades inte transportera materialet.

Krosskopa

Krosskopan används liksom en pulveriserare till att krossa sten, betong, asfalt och liknande material. Till skillnad från pulveriseraren får man här ut ett relativt fint material i ett svep som är redo att användas som fyllnadsmassor. En krosskopa kan vara utformad med valsar med krosständer som maler ner materialet eller kan den vara utrustad med krossplattor som krossar med en pendelrörelse.

Alla verktyg här ovan drivs av hydraulik och kräver en basmaskin i form av grävmaskin, hjullastare, traktor etc...

16 Dec 2012