Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Redovisning småföretag

Det är lagstiftat att alla företag ska ha en löpande redovisning som ska göras enligt ”god redovisningssed”. Bokföringslagen ska följas och är det ett aktiebolag så ska även aktiebolagslagen beaktas. När man redovisar ska man använda kontoplanen EU BAS. Kontoplanen uppdateras vanligtvis varje år. Man behöver ej använda den senaste versionen, det viktigaste är att de konton som behövs finns i kontoplanen.

Som småföretagare så kan man uppleva redovisningen som betungande. Om man ska sköta det själv eller låta en redovisningsbyrå ta hand om göromålen måste vägas mot vad man annars kan göra för företaget med den tid som går åt för redovisningen. En aspekt som också måste vägas in är vilka kunskaper man har så att man inte gör fel och får trassel med skattemyndigheterna som följd.

Har man baskunskaper i redovisning kan man sköta den löpande redovisningen själv. Det finns gott om kurser för den som vill lära sig grunderna. Man får antingen installera ett enkelt redovisningsprogram lokalt i datorn eller använda ett program som finns i molnet. Fördelen att välja ett program som inte laddas ned är att man slipper hålla reda på uppdateringar då detta görs externt för molntjänster.

Ordning och reda är ett måste för att hålla reda på all dokumentation som t.ex kvitton, fakturor, kontoutdrag mm. Även om mycket i dag är digitaliserat så innebär redovisning en hel del papper även för ett litet företag. All dokumentation som ligger till grund för redovisningen ska sparas i 7 år.

Bokslut ska göras av alla företag en gång om året och innefattar ett kalenderår med undantag för aktiebolag som kan ha brutet räkenskapsår vilket innebär att räkenskapsåret t.ex kan vara från hösten eller våren.

När det gäller bokslut så är det viktigt att man besitter goda kunskaper och är uppdaterad så att bokslutet görs så att man ej betalar mer skatt än vad som krävs inom gällande regelverk. Om man inte är helt säker hur man ska göra så kan man vända sig med sin redovisning till en konsult. När man arbetar med bokslutet gör man också olika strategiska bokslutsdispositioner.

Redovisning ska ske löpande och bland annat ligger redovisningen till grund för mervärdesskatt. Från och med 2014 har ändringar gjorts för tidpunkten för redovisningen av mervärdesskatten i vissa fall.

Redovisningen ses av många småföretagare, framförallt av de som precis startat ett företag, som något nödvändigt ont. Men med tiden inser man att det är ett bra underlag för att fatta beslut. Att ha koll kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.

Avslutningsvis så är rådet att om man inte gillar siffror och pappershögar så ska man inte befatta sig med redovisning utan anlita en byrå som har erfarenhet av den bransch man verkar inom och som man känner stort förtroende för. En lokal byrå kan vara att föredra då det ofta kan bli möten framförallt för den som är nyföretagare. Att anställa en redovisnings-kunnig kan vara ett alternativ.

Man ska vara medveten att även om man anlitar en redovisningskonsult så är man själv ansvarig gentemot myndigheterna. Detta faktum gör att valet av byrå är väldigt viktigt.

27 Jan 2014