Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Regler för djurtransport

Inom EU finns flertalet regler gällande djurtransport. Alla regler är gemensamma för EU:s medlemsländer med syftet är att djuren skall skyddas från att fara illa av transporten när den är ute på vägarna.

Reglerna är detaljerat skrivna och beskriver hur transporten skall gå till. De kan alltså syfta till mer än själva transportsträckan. Vanliga regler täcker även moment i anslutningen till transporten så som hur man lastar på och av djuren.

I EG-förordningar, djurskydds-lagen/förordningen ska du leta om du vill hitta de grundläggande lagarna för djurskydd. I många fall är Sveriges regler mycket strängare än EU:s föreskrifter. Dessa strängare regler är utfärdade av Statens Jordbruksverk i Sverige och skall följas inom landet även om gemensamma EU-regler är mindre stränga. Det är alltså de mer hårda, svenska reglerna som gäller inom landets gränser.

Vill du transportera djur i kommersiellt syfte inom EU måste du vara registrerad hos svenska Jordbruksverket eller hos motsvarande myndighet i ett annat land inom Europeiska Unionen. Det går alltså bra att vara registrerad som djurtransportör i ett annat EU-land om du vill transportera djur innanför Sveriges gränser. Man måste ansöka om registrering och det görs på särskild blankett som du hittar på jordbruksverkets hemsida.

De bestämmelser vi har idag är detaljerat skrivna för att helt säkerställa att djuren inte skadas, utsätts för annan risk eller lidande under hela transporten.

Reglerna omfattar transporten i sig, transportmedel och av- och pålastning. Utöver detta finns specifika regler för varje djurart då olika djur har olika behov och vissa djur klarar av lite tuffare transporter bättre än andra. Ett exempel är att hundar inte får lämnas själva i bilar där temperaturen uppskattningsvis kan överskrida 25+ grader eller understiga -5 grader.

Ansvarig myndighet för denna typ av ärenden är Länsstyrelsen och där finns en handläggare för djurskydd, en djurskyddshandläggare, som ser till att reglerna efterföljs i den mån det är möjligt.

7 Nov 2012