Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Så ser barnbidraget ut i Finland

Sverige och Finland är två länder som har mycket gemensamt beträffande de båda ländernas välfärdssystem. Ett exempel är barnbidraget, Sverige har det och Finland likaså.

Det finns dessutom många svenskar som har rötter i Finland och vice versa. Därför tänkte jag bjuda på denna artikel så att du som funderar på att flytta till Finland med din familj skall veta hur barnbidraget fungerar där.

En översikt av Finlands barnbidrag

Enligt samma princip som i Sverige så är finnarnas barnbidrag till för att täcka de kostnader som tillkommer för en barnfamilj. I Finland har man inte blandat in det som heter flerbarnstillägg i Sverige (ett extra bidrag som tillkommer för familjer med fler än ett barn).

Istället så ökar själva barnbidraget ju fler barn familjen har. För mig så verkar detta vara en enklare modell än den vi tillämpar i Sverige. En annan skillnad mot det svenska barnbidraget är att barnbidraget i Finland utbetalas till månaden efter barnet fyllt 17 år. I Sverige betalas det ut efter att barnet fyllt 16 år.

Vidare så krävs det att barnet är bosatt i Finland för att få rätt till det finska bidraget. Om barnet bor permanent utomlands så utgår alltså ingen ersättning. Denna princip brukar kallas att bidraget är "boende-baserat". I Finland så administreras barnbidraget av FPA, vilket är en förkortning av Folkpensionsanstalten.

FPA är alltså finnarnas motsvariget till Försäkringskassan i Sverige. I regel så betalas det finländska barnbidraget ut till mamman, pappan eller annan vårdnadshavare. Ett 15-årigt barn kan även få sitt barnbidrag utbetalt till sig själv, även om detta är ett undantagsfall.

Hur mycket är då barnbidraget i Finland 2012 på? Här får du summorna, som är skattefria:

Första barnet = 100 Euro (motsvarar ca 898 SEK) Andra barnet = 110,50 Euro (motsvarar ca 993 SEK) Femte barnet = 182 Euro (motsvarar ca 1636 SEK)

Dessa summor är mindre än Sveriges barnbidrag, för det andra barnet i Sverige så får man exempelvis 1200 SEK om man sammanräknar barnbidraget på 1050 SEK och flerbarnstillägget på 150 SEK.

9 Jun 2012