Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

SFI med siktet på ett yrke

För de som redan lyckats att fått ett betyg i de första kurserna i SFI finns det möjlighet att fortsätta läsa och sedan ställa in siktet på ett arbete i Sverige.

Det ges även tillfälle att vidareutbilda sig innan om så önskas. Det är alltså kurser som hjälper till med de verktygen som krävs för att kunna söka arbete

  1. Yrken Först gäller det såklart att välja vilket framtida yrke som önskas. Därefter fokuserar utbildningen på de kunskaper som krävs för detta. Vissa har arbetat i hemlandet och behöver därmed inte samma utbildning som nybörjaren.

    För de med arbetslivserfarenhet fokuseras hur arbetet fungerar på den svenska arbetsmarknaden. En läkare i Sverige jobbar under andra förutsättningar och ofta med andra sjukdomar än de som arbetat som landsortsläkare i Nigeria.

  2. Utbildning Utbildningen involverar inte enbart SFI och språkdelen utan inriktar sig även på andra ämnen som i Sverige läses på gymnasienivå. Detta ger möjligheten att läsa på en högre instans och arbetsmarknaden öppnar upp sig betydligt mer.

    Det kommer vara till stor hjälp när du sedan kommer söka jobb.

  3. CV När man söker jobb i Sverige är det ofta viktigt att lämna in ett CV. Detta är något som de yrkesinriktade kurserna i SFI hjälper till med. Tips om hur ett CV skrivs men även hjälp med att ta fram viktig dokumentation. För dem som anlänt med arbetslivserfarenhet saknas det i väldigt många fall dokumentation, vilket är väldigt logiskt.

    Det är inte det första man tänker på i flykten. Genom att praktisera på en svensk arbetsplats och visa sina färdigheter kan en handledare skriva ut ett intyg vilket fungerar som en referens istället för det saknade dokumentet.

För dig som är ny i Sverige så kan man vända sig till kommunen för att få veta mer om olika kurser i SFI. Tänk på att du måste vara minst 16 år och folkbokförd för att få delta.

13 Aug 2013