Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Skyddsåtgärder är viktiga för taksäkerhet

Att falla från hög höjd är den vanligaste döds- och olycksorsaken på byggarbetsplatser. Detta påminner oss om hur viktigt det är att göra vad man kan för att förebygga farliga fall så väl vid professionella arbetsinsatser på hög höjd som arbete på hög höjd i hemmet, till exempel god taksäkerhet.

Ett av de viktigaste verktygen för att undvika skador orsakade av fall är ett skyddsräcke. Räcket måste vara tillräckligt högt, ungefär en meter i många fall, och kan sitta vid kanten på taket eller på en separat ställning, men då är det viktigt att ställningens översta golv inte slutar för långt ner från takkanten, eftersom låg fallhöjd är viktigt för att minimera skadornas omfattning. De skyddsräcken som används måste vara mycket stabila, eftersom en person som faller ut i från ett lutande tak kan få upp hög fart före det att den når kanten.

Ett alternativ till räcken är att använda skyddsnät runtomkring arbetsplatsen. Det är då av oerhört stor vikt att nätet är noggrant inspekterat nyligen, eftersom även en skada på ett nät som är liten och svår att upptäcka med ögat kan vara tillräcklig för att få katastrofala konsekvenser. Inte minst är detta viktigt då nätet har använts, det vill säga något eller någon ramlat i det. I dessa fall måste en person med stor kunskap om nät inspektera nätet innan dess att det används igen.

I många fall är det svårt eller omöjligt att använda nät- och skyddsräcken. De senaste årtiondena har det även blivit allt vanligare att olika typer av kroppsarbete utförs i form av så kallat industriellt reparbete. Då hissas arbetarna upp i selar i ett slags rep med mycket rigorösa säkerhetsanordningar.

Hjälm och skyddsskor viktiga

Andra viktiga hjälpmedel för att ha god taksäkerhet är skyddshjälm och skyddsskor av god kvalitet och intakt skick. Huvudet är naturligtvis alltid extra viktigt att skydda på grund hjärnans särställning som organ, och inte minst kan det vara farligt att bli medvetslös eller ”groggy” vid en olycka och havererat byggarbete med det behov av klart tänkande och snabba agerande som det kan innebära.

Fötterna är en av de kroppsdelar som löper allra störst risk att skadas vid byggarbete, inte minst eftersom de alltid har kontakt med arbetsytorna och riskerar att skadas av vassa föremål och dylikt. Fötterna får även en högre skyddsprioritering än stora delar av övriga kroppen eftersom de är viktiga för att avhjälpa eller ta sig ur en plötsligt farlig situation. En skada på fötterna påverkar ofta ens handlingskraftighet mer än till exempel ena armen.

26 Apr 2012