Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Syftet med artikelkataloger

En artikelkatalog är en internetbaserad katalog med kortare artiklar. Dessa används främst av personer och företag som jobbar med sökmotoroptimering. Artikelkatalogerna tillåter i regel sina användare att skicka in egna artiklar för egen vinning. Vinsten består oftast i möjligheten att kunna placera in utgående länkar i sina egna artiklar. Varför ska man göra det undrar säkert många ? Här kommer en kortare förklaring:

  • Artikelkataloger som innehåller många artiklar är oftast väl ansedda av Google, de har en hög pagerank. Detta betyder att artiklarnas länkar, vilka publiceras i katalogen, får en hög länkkraft. En länk som kommer ifrån en sida med hög pagerank tenderar att vara mer värdefull än andra.
  • Länkar som blandas med- och involveras i text eller artiklar löper mindre risk att upptäckas som medvetet länkbygge av Google.
  • I en artikel är det enklare att välja en annan ankartext på sin artikel än vad man generellt brukar göra. Länken faller sig då mer naturlig och chansen att besökare ska klicka på den ökar.

Det är inte alldeles enkelt att hitta sidor, forum och webbplatser från vilka man på ett enkelt sätt kan skaffa sig länkar. Därför är artikelkataloger ett utmärkt verktyg att använda sig av. Viktigt att tänka på är att de oftast finns en hel del krav för att den inskickade artikeln ska publiceras.

Kraven brukar generellt bestå i minimikrav på antal ord, textrelevans, sökord i förhållande till antalet ord totalt och i textens allmänvärde. För att spara på din egen och artikelkatalogens tid rekommenderas det att artikeln kontrolleras noga innan inskickning. Om den uppfyller katalogens krav kommer den garanterat att bli publicerad.

Jämför gärna olika artikelkataloger för att kunna välja ut de bästa, tänk på följande i ditt sökande:

  • Är katalogen aktiv? Detta är särskilt viktigt eftersom ett, från innehavaren, aktivt arbete med exempelvis länkbygge är av yttersta vikt.
  • Pagerank - Är pagerankingen bra i nuläget? Detta är inte det viktigaste, en nystartad katalog med ett seriöst intryck och höga ambitioner kan även vara ett fullgott alternativ.
  • Finns det artiklar som inte innehåller några utgående länkar? Om så är fallet är det bara bra då det bidrar till ett större förtroende.
  • Snabb publicering – Om du vill ha in din artikel snabbt bör du se över tidsramen för publicering.

Läser mer om Länkbygge och Sökmotoroptimering här!

6 May 2013